Har du tatt selvbestemt abort

For noen kan tiden etter en abort bli som forventet, mens for andre kan den bli helt annerledes. Mange kan kjenne på en lettelse over at aborten er overstått, selv om det var et vanskelig valg. Og andre kan kjenne på en tomhet. Det er heller ikke uvanlig at det kan komme ulike følelser samtidig som lettelse, anger, tristhet, usikkerhet og sorg. Det kan komme med en gang eller en lengre tid etter aborten.

For de fleste hjelper det å snakke med en eller flere som er rundt, som partner, venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner være til god hjelp. Det er ikke alltid lett for andre å forstå hvordan det oppleves.

Trenger du noen å snakke med?

I Amathea tilbyr vi samtale til de som har gjennomgått abort og deres partner. Enten alene eller sammen. Det har ingenting å si om aborten ble utført nå eller tidligere, vi er her for å hjelpe når du eller dere trenger det.

Hvordan er en samtale etter abort?

Det viktigste i samtalen er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent om hvordan du har det uten at noen skal være dømmende.

Samtalen kan dreie seg om hva som skjedde før, under og etter aborten. Det kan være mange spørsmål som vi forsøker å svare på. Det kan være nyttig å hente frem igjen hva som var årsaken til at valget om abort ble tatt, hvilke tanker og bekymringer du hadde og plassere tanker og følelser du har nå. Dette er en viktig start på bearbeidelsen videre. Den kan også gi deg hjelp til å håndtere motstridende følelser.

Noen av temaene som ofte er tilstede i samtalen:

  • Sorg og tap
  • Skam og skyldfølelse
  • Valget jeg tok og opplevelsen av abort
  • relasjoner og forhold til partner eller familie
  • forhold til barnefar
  • egen fysisk og psykisk helse
  • sosialt eller kulturelt press
  • forventninger fremover

En samtale tar omtrent 1 time.

Den kan gjennomføres på video, telefon og ved oppmøte på et av våre kontorer, det bestemmer du. Hvor mange samtaler som den enkelte kvinne, mann eller par trenger er individuelt.

Gruppetilbud

Vi har også et gruppetilbud til deg som har gjennomgått selvbestemt abort som du kan lese mer om her. (Link på her til gruppetilbud om etter selvbestemt abort).

Hvem møter du i Amathea?

Amathea er en helsetjeneste der det jobber profesjonelle veiledere med minst 3 årig helse- eller sosialfaglig utdanning, og mange har videreutdanning i tillegg. Vår oppgave er å være en nøytral samtalepartner som skal hjelpe deg til å ta de valgene som er riktig for deg.