Partner

Å finne ut av en graviditet kan snu opp ned på en hverdag. Kanskje var det uplanlagt, overraskende eller ikke meningen? Enten du er i et forhold med den gravide eller ikke står du i en uventet og ny virkelighet. I en slik situasjon kan det dukke opp mange tanker og følelser. Panikk, maktesløshet, sinne og bekymring kan være vanlig. Er jeg barnefar? Hva gjør jeg nå? Hva om vi er uenig i valget? Hvordan blir fremtiden? Hvilke rettigheter har jeg?

Som gutt, mann eller partner kan det være mange spørsmål du gjerne skulle hatt svar på. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og som kan hjelpe deg å finne svar på det du lurer på.

Trenger du noen å snakke med?

Amathea er en helsetjeneste med profesjonelle veiledere. Vi har lang erfaring og kompetanse i møte med gutter, menn og partnere til en gravid der et valg om å fullføre eller avslutte et svangerskap skal tas. Vi er et tilbud til alle, også om du ikke er i et forhold til den gravide. Vi er her for å hjelpe deg!

Amathea er:

  • en helsetjeneste
  • nøytral samtalepartner
  • gratis
  • tilgjengelig på kontorene våre, video og telefon

Vi har samtaler med gutter, menn og partnere alene eller sammen med den gravide. Samtalene tilpasses det du eller dere trenger.

Hvilke rettigheter har du?

Det kan være vanlig å ha mange spørsmål knyttet til både farskap, foreldreansvar, omsorgsansvar, samvær, forsørgeransvar og hvilke rettigheter og plikter som gjelder knyttet til et eventuelt farskap.

Som gutt, mann eller partner har du juridisk sett ikke rett til å ta valget om abort eller ikke. Det er kvinnens valg som styres gjennom Lov om svangerskapsavbrudd. Det er først når en eventuell graviditet fullføres at du vil få rettigheter som barnefar eller medmor.

Spørsmål om farskap?

På nav.no får du nærmere oversikt over hva dette innebærer for deg. Her finner du kortfattet informasjon om reglene som gjelder. Sett deg godt inn i de viktigste bestemmelsene for farskap og bestem deg for hvordan du skal takle det hvis du er usikker på om du er faren.

Hvis du er usikker på farskapet, kan det klarlegges ved hjelp av blodprøver og DNA–analyser. Ved DNA–analyser undersøkes arvelige egenskaper i prøver tatt av barnet, barnets mor og den antatte faren. Testen blir utført etter at barnet er født. Farskap.no er Oslo universitetssykehus nettside om farskap og farskapstesting – DNA-test. Siden gir kort informasjon om hva DNA-testing er og sikkerhet for å fastslå farskap ved en slik test. Du kan få svar på spørsmål du har, og bestille testen online dersom du ønsker det . Testen må du betale for selv.

Ved usikkerhet rundt farskapet kan mannen vente med å skrive under på farskapserklæringen til DNA-test er tatt etter at barnet er født. Så lenge mannen er oppgitt på kvinnens papirer i svangerskapet vil han bli innkalt til et møte med NAV etter fødselen. Målet med møtet er å avklare farskapet, og dersom mannen er usikker kan han si at han ikke vedkjenner seg farskapet. Da vil NAV stå ansvarlig for DNA-testing.

Foreldreansvar

Når barnet blir født og eventuelt farskap er avklart får du foreldreansvar. Foreldreansvar er ikke det samme som omsorgsansvar. Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Se også barneloven kapittel 2 i forhold til foreldreansvar.

Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldrene ikke bor sammen. Retten til samvær skal være til barnets beste – det vil si det er barnets behov som gjelder. Foreldrene kan fritt avtale hva slags samværsordning de ønsker å ha. Barns samværsrett er regulert av kapittel 6 i barneloven.

Forsørgeransvar

Hvis kvinnen velger å fullføre svangerskapet har dere begge forsørgeransvar for barnet. Det gjelder også hvis dere ikke bor sammen eller hvis du velger å ikke være aktiv far. Ditt forsørgeransvar og barnebidragets størrelse tar utgangspunkt i barnets behov. Du har forsørgeransvar inntil barnet er 18 år. De viktigste bestemmelsene om barnebidrag finner du i barneloven kapittel 8 . Se også Nav.no for mer informasjon om barnebidrag. Her finner du også en bidragskalkulator for å finne ut hva du eventuelt skal betale i bidrag. Nav.no gir også informasjon om barnetrygd og ulike støtteordninger.

Andre aktuelle tilbud og steder for informasjon og bistand knyttet til å bli far kan være:

Familievernkontoret

Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorer kan hjelpe foreldre med å komme fram til avtaler om barna og bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene. Tilbyr terapi og samtalegrupper. Tilbudet er landsdekkende. Oversikt over landets familievernkontor finner du her: familevernkontorer.

Advokat:

Kontakt advokat hvis du trenger hjelp til juridiske spørsmål. På nettstedet advokatenhjelperdeg.no gir erfarne advokater gratis råd og informasjon om aktuelle juridiske problemstillinger og rettshjelp. Du kan stille egne spørsmål. Tjenesten har også et gratis tilbud om ½ times gratis advokat konsultasjon som finnes flere steder i landet. Oversikt over dette tilbudet finner du her: Advokatvakten.

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp innebærer fritt rettsråd. Det betyr at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak. Du kan lese mer i lov om fri rettshjelp her.

Ved statsforvalteren, tidligere fylkesmannsembete kan foreldre få hjelp til å drøfte praktiske og juridiske spørsmål når det gjelder foreldreansvar, blant annet samværsrett. Du kan også få informasjon om fri rettshjelp. Du finner mer informasjon her.

Reform ressurssenter:

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud spesielt for menn og fokuserer særlig på gutters og menns livssituasjon, utfordringer og behov. Du kan ta kontakt med mannstelefonen og snakke med en erfaren rådgiver om din situasjon. Hvis du trenger juridisk hjelp kan du ta kontakt med Reforms telefon for juridisk rådgivning som betjenes av advokater.

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner, menn og par som er blitt uplanlagt gravide. Hos Amathea kan vi hjelpe deg som er gutt, mann eller partner å sortere tanker og følelser knyttet til graviditet enten alene eller sammen med den som er gravid.