Avbryte svangerskap

Abort er en annen betegnelse for svangerskapsavbrudd. Det finnes forskjellige typer abort.

Spontan abort

Graviditeten opphører av seg selv. Dette kan skje i løpet av alle faser av en graviditet, og ha forskjellige medisinske og helsemessige konsekvenser. 10–25 % av alle påbegynte graviditeter ender i spontanabort. Det er derfor ikke uvanlig at en kvinne opplever dette en eller flere ganger. De fleste spontanaborter skjer før tolvte svangerskapsuke. Årsaken til en spontanabort er som regel at det er feil ved embryoet som har festet seg i livmoren og er derfor ikke levedyktig.

Provosert abort

Graviditeten avbrytes etter en beslutning, ved et inngrep eller ved hjelp av medikamenter:

  • Medisinsk abort: Foretas på sykehus (kvinneklinikker) og er gratis. Det er vanlig praksis å møte på sykehuset to ganger – først til en forundersøkelse, deretter til selve inngrepet. Det er vanlig at kvinnen er på sykehuset i 4-6 timer siste dag.
  • Kirurgisk abort: Foretas på sykehus (kirurgisk dagpost) og er gratis. Inngrepet gjøres i narkose og varer i 15-30 minutter. Mange sykehus vil helst at kvinner tar medisinsk abort. Møter du problemer på sykehuset så kontakt Amathea for hjelp.
  • Hjemmeabort: De fleste store sykehusene i Norge har også begynt med hjemmeabort, det vil si at kvinnen kan være hjemme og ta medisinene der. Regler for hjemmeabort er:
    • at kvinnen er over 18 år
    • er sammen med en annen voksen person

For å få utført en abort må kvinnen fylle ut et skjema på sykehuset.

Les mer om hva vi kan gjøre for deg.

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60 eller kontakt oss på Chat på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)