Er gravid og usikker

Det kan være helt vanlig å kjenne på en blanding av følelser når en graviditet oppdages og i tiden etterpå. Glede, usikkerhet, tvil og bekymring kan komme med ulik kraft og på ulike tidspunkt. Kanskje var ikke graviditeten planlagt, du har fått et uventet prøvesvar eller livssituasjonen ble annerledes enn du trodde, og plutselig må du forholde deg til en helt ny virkelighet.

Hvis du er usikker eller i tvil ved en graviditet er det viktig at du får tatt et valg som er riktig for deg, der både hjerte og hjerne er med. Gravide kan føle seg alene i en slik situasjon og noen opplever et press fra partner, barnefar eller familie. Uavhengig av hva de rundt deg mener, er det den gravide som har rett til å ta sitt valg.

Det er viktig å snakke med noen om de tankene og spørsmålene du har i din situasjon. For noen kan det hjelpe å snakke med en eller flere de har rundt seg, som partner, venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner kunne hjelpe.

Trenger du noen å snakke med?

Amathea er en helsetjeneste hvor du kan snakke med profesjonelle veiledere om det du trenger. Vi har lang erfaring og spisskompetanse i møte med de som er gravide og usikre. Målet vårt er at du skal ta det rette valget for deg.

Vi er:

 • en nøytral samtalepartner
 • gratis
 • et tilbud til gravide, par og partner
 • tilgjengelig på våre kontorer, video og telefon

Samtalene tilpasses etter det du eller dere trenger. Vi har samtaler med den gravide eller partner alene, sammen eller begge deler.

Hva kan skape usikkerhet?

Det kan være mange årsaker til at en opplever usikkerhet ved en graviditet, og den kan komme på ulike tider i graviditeten. Her er noen vanlige eksempler:

 • Graviditeten var helt uventet og det oppleves som en krise du ikke vet hvordan du skal løse
 • Du har fått et uventet prøvesvar under svangerskapet
 • Du har bestemt deg for abort, men er likevel litt usikker
 • Graviditeten var planlagt, men du opplever likevel tvil og usikkerhet
 • Du og partner er uenige om svangerskapet skal fullføres eller avsluttes
 • Kulturen eller religionen du er en del av gjør det vanskelig
 • Du er alene om graviditeten
 • Økonomi og livssituasjon
 • Du er ung og gravid

Det viktigste for de som opplever usikkerhet er en mulighet til å snakke med noen om sin situasjon og få svar på sine spørsmål.