Har du opplevd svangerskapsavbrudd

Hva som fører til at et svangerskap avsluttes ufrivillig er mangfoldig. Det samme når opplevelsen skal beskrives med ord. Det kan favne så stort spekter av følelser fra den dypeste sorg over å ha mistet et barn til en fortvilelse og usikkerhet over hvorfor. Lettelse over at det er overstått og på samme tid en tomhet. Ubesvarte spørsmål om hva som gikk galt og en bekymring for fremtiden kan komme. Her finnes det ingen fasit, og alle har sin historie og sin opplevelse.

Den følelsesmessige bearbeidingen kan ta tid både om svangerskapet var ønsket eller ikke ønsket. Noen kan få reaksjoner umiddelbart etterpå og andre etter lengre tid. Etter et svangerskapsavbrudd kan det for mange hjelpe å snakke med en eller flere som er rundt, som partner, venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner være til god hjelp. Det er ikke alltid lett for andre rundt å forstå hvordan det oppleves.

Trenger du noen å snakke med?

I Amathea erfarer vi at mange opplever det som godt og viktig å ha noen å prate med i etterkant for å få svar på spørsmål, sortere tanker og bearbeide opplevelsen. Det kan være til hjelp for å forstå sine egne reaksjoner eller følelser i ettertid og være viktig for bearbeidelse av sin prosess.

Du kan lese mer om hvordan samtaletilbudet her.

Hvem møter du i Amathea?

Amathea er en helsetjeneste med profesjonelle veiledere med minst 3 årig helse- eller sosialfaglig utdanning, og mange har videreutdanning. Vår oppgave er å være en nøytral samtalepartner som skal hjelpe deg i din situasjon og med det du trenger.