Kvinnehelse

Amathea tilbyr råd, veiledning og informasjon om kvinnehelse. Dette innebærer blant annet prevensjonsveiledning på alle våre kontorer. Det finnes i dag en rekke ulike prevensjonsmuligheter, og det kan være vanskelig å få oversikt i mylderet av ulike muligheter. Det vil dermed være nyttig å få god informasjon om riktig bruk, potensielle bivirkninger og risiko knyttet til de ulike prevensjonsmulighetene, slik at man kan ta en godt informert beslutning. Amathea fungerer også som en taushetsbelagt samtalepartner, hvor man kan stille spørsmål rundt kjønnslemlestelse (FGM). Kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, og er anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner. Dersom man har plager etter en omskjæring, er det viktig at man får hjelp så tidlig som mulig, og Amathea er her for å besvare spørsmål og gi informasjon om hvor man eventuelt kan få hjelp ved komplikasjoner.