Vil vite mer om kjønnslemlestelse (FGM)

Er du omskåret, eller har spørsmål om dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea. Vi kan hjelpe deg å svare på det du lurer på, finne riktig hjelp eller være en samtalepartner for deg.

Hos oss er alt gratis (også tolk) og vi har taushetsplikt.

Kvinnelig kjønnslemlestelse (Female Genital Mutilation, FGM) omfatter alle inngrep som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. Inngrepet er internasjonalt anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner.

Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det kan være at hele, eller deler av kjønnslepper og klitoris er fjernet, og noen ganger sydd sammen. Det kan også være prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping og brenning.

For noen jenter og kvinner kan det være vanskelig å vite hvordan underlivet ser ut etter en omskjæring. Da kan det være fint å bruke et speil.

Ved omskjæring kan kvinner oppleve ulike komplikasjoner som:

  • Vanskelig å tisse (tisser ofte, tar lang tid og det er vondt)
  • Flere infeksjoner
  • vondt i underlivet
  • seksuelle plager
  • problemer ved menstruasjon
  • bekymring rundt svangerskap og fødsel
  • vonde minner / psykiske reaksjoner

Hvis du har plager etter en omskjæring, er det viktig at du får hjelp med disse så tidlig som mulig.

Hvem kan hjelpe?

Amathea

Jordmor

Helsesykepleier

Fastlege

Sykehus (kvinneklinikkene)

Kompetanseteamet

Redd for å bli omskåret og trenger rask hjelp?

I Norge er det straffbart med kvinnelig omskjæring og det er heller ikke lov å ta med barn til andre land for å gjennomføre dette.

Trenger du rask hjelp kan du kontakte:

Kjønnslemlestelse (FGM) i verden

Praksisen er utbredt i rundt 30 land, de fleste av disse i Afrika og Midtøsten. De fleste inngrep skjer før fylte 15 år. En antar at over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

Verdens Helseorganisasjon anser FGM som en ekstrem form for kjønnsdiskriminering, nesten alltid utført mot barn eller unge kvinner. Gjennom FNs bærekraftige mål har verdens land blitt enige om å få slutt på kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030. Praksisen er forbudt i et økende antall land, inkludert Norge og også i land der praksisen har vært utbredt i mange generasjoner

Kilder:

Helsedirektoratet

Unicef

WHO