Parsamtale

Å snakke sammen som par kan være vanskelig. Spesielt i situasjoner der sterke følelser er til stede, viktige valg skal tas og opplevelser bearbeides. Et par kan ha ulike reaksjoner, behov, uttrykk, ønsker og forventninger. Å forstå hverandre er ikke alltid lett.

Amathea møter mange par i ulike situasjoner – både når et valg om å fullføre eller avslutte et svangerskap skal tas, eller i tiden etter abort eller svangerskapsavbrudd. Vi vet at par kan oppleve det som godt og til stor hjelp å ha en nøytral tredjeperson med i samtalen.

Trenger dere noen å snakke med?

I Amathea tilbyr vi parsamtaler til alle som ønsker det.

Amathea er en helsetjeneste der du kan snakke med profesjonelle veiledere om det du trenger. Vi har lang erfaring og spisskompetanse innen samtaler med par som står i et valg om å fullføre eller avslutte et svangerskap, og tiden etter en abort eller et svangerskapsavbrudd.

Vi er:

  • en nøytral samtalepartner
  • gratis
  • tilgjengelig på våre kontorer video og telefon

Hva er en parsamtale?

Når et par kommer til samtale hos oss vil veileder alltid sørge for at begge blir hørt og ivaretatt på lik linje. Vi er en nøytral samtalepartner og tar ikke stilling hva som er rett og galt. Vår rolle er å sørge for at dere får snakket om det som er viktig og sammen finne deres måte å håndtere situasjonen på sammen.

Målet i en parsamtale er å gi dere en mulighet til å:

  • skape gjensidig respekt og forståelse i en utfordrende situasjon
  • sette ord på tanker og følelser
  • få innsikt i hverandres refleksjoner og dilemmaer
  • lytte til og forstå hverandre
  • å snakke om det som er vanskelig
  • lande på et valg
  • bearbeide deres opplevelser

Samtalen tar vanligvis 1 time.

Hvordan foregår en valgsamtale?

Det er individuelt hvor mange samtaler dere trenger.

Det viktigste i samtalen er at dere får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for dere. Det skal være et trygt sted hvor dere kan snakke åpent om hvordan dere har det uten at noen skal være dømmende eller førende.