Samtale etter svangerskapsavbrudd

Etter et svangerskapsavbrudd kan det for mange hjelpe å snakke med en eller flere som er rundt, som partner, venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner være til god hjelp. Det er ikke alltid lett for andre rundt å forstå hvordan det oppleves.

Tiden etter et svangerskapsavbrudd oppleves forskjellig fra person til person, også når det gjelder hva den enkelte ønsker og trenger av oppfølging. I Amathea jobber det erfarne veiledere som møter mange som har spørsmål, eller ønsker noen å prate med i etterkant. Hvert møte er unikt og det er en viktig del av vår jobb å hjelpe deg med det du trenger i din situasjon.

Trenger du noen å snakke med?

I Amathea tilbyr vi samtale til de som har opplevd et ufrivillig svangerskapsavbrudd og deres partner. Enten alene eller sammen. Det har ingenting å si om svangerskapsavbruddet skjedde nylig eller tidligere, vi er her for å hjelpe når du eller dere trenger det.

Hvem møter du i Amathea?

Amathea er en helsetjeneste med profesjonelle veiledere med minst 3 årig helse- eller sosialfaglig utdanning, og mange har videreutdanning i tillegg. Vår oppgave er å være en nøytral samtalepartner som skal hjelpe deg i din situasjon og det du trenger.

Hvordan er en samtale etter et svangerskapsavbrudd?

Det viktigste i samtalen er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent om hvordan du har det uten at noen skal være dømmende.

Samtalene kan mange ganger dreie seg om hva som skjedde før, under og etter svangerskapsavbruddet. Og det kan hende det er mange ubesvarte spørsmål som vi forsøker å hjelpe med. Det er ulike behov for tema i samtalene og noen kan være:

  • opplevelsen av svangerskapsavbruddet, også for partner
  • relasjoner og forhold til partner eller familie
  • egen fysisk og psykisk helse
  • sorg og tap
  • sosialt eller kulturelt press
  • ny graviditet
  • forventninger om hvordan du skal ha det

Når vi har en parsamtale etter svangerskapsavbrudd er ett av målene å hjelpe dere best mulig til å stå i situasjonen og finne en god vei videre sammen. Det kan være til hjelp å få mer innsikt i hverandres refleksjoner og følelser og skape gjensidig respekt og forståelse i en utfordrende tid. Par kan også oppleve at det å ha en samtale med en nøytral tredjeperson i rommet kan bidra til bedre kommunikasjon dem imellom og bearbeidelsen videre.

En samtale tar omtrent 1 time.

Den kan gjennomføres på video, telefon og ved oppmøte på et av våre kontorer, det bestemmer du. Hvor mange samtaler som den enkelte kvinne, mann eller par trenger er individuelt.