Valgsamtale

Når en graviditet oppdages kan det komme mange følelser samtidig. Glede, usikkerhet, tvil og bekymring kan komme med ulik kraft og på ulike tidspunkt.

Kanskje var ikke graviditeten planlagt, du har fått et uventet prøvesvar eller livssituasjonen ble annerledes enn du trodde. Plutselig må du forholde deg til en helt ny virkelighet og midt i en kanskje kaotisk situasjon skal du ta et viktig valg med en kort tidsfrist.

Det er ikke alltid lett å vite hva man trenger. Behovet kan være å få hjelp til å stå i situasjonen her og nå, for så å sortere tanker og følelser før et valg skal tas. Det kan også være å få svar på konkrete spørsmål eller informasjon om alternativer som finnes. Det er viktig at du får noen å snakke med slik at du kan ta et informert valg som er riktig for deg.

Trenger du noen å snakke med?

I Amathea tilbyr vi valgsamtaler til gravide, par og partnere, alene eller sammen, som skal ta et valg om å fullføre eller avslutte et svangerskap.

Amathea er en helsetjeneste der du kan snakke med profesjonelle veiledere om det du trenger. Vi har lang erfaring og spisskompetanse på valgsamtaler. Målet vårt er at du skal ta et informert og rett valg for deg i din situasjon.

Vi er:

 • en nøytral samtalepartner
 • gratis
 • et tilbud til gravide, par og partnere
 • tilgjengelig på våre kontorer video og telefon

Hvordan foregår en valgsamtale?

Samtalen tar vanligvis 45-60 min.

Det er individuelt hvor mange samtaler den enkelte trenger.

Du kan komme til samtale hos oss alene, sammen med partner eller ha med deg en annen om du ønsker.

Det viktigste i samtalen er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent om hvordan du har det uten at noen skal være dømmende.

Hvis dere kommer som par til samtalen har vi som mål at dere skal oppleve å bli lyttet til og ivaretatt begge to. Målet er at dere skal få mer innsikt i hverandres refleksjoner, dilemmaer og tanker, og skape et godt grunnlag for å forstå hverandre.

Hva er temaene i en valgsamtale?

I valgsamtalen har vi mulighet til å gi noen verktøy og tips for hvordan tanker og følelser kan sorteres og jobbes med frem mot det valget som skal tas.

Tema for valgsamtalene er forskjellig og kan for eksempel være:

 • hvordan blir det for meg i fremtiden?
 • hvilke valg har jeg?
 • relasjoner og forhold til partner eller familie
 • forhold til barnefar
 • egen fysisk og psykisk helse
 • sosialt eller kulturelt press
 • forventninger
 • juridiske spørsmål og rettigheter
 • hvordan foregår en abort?
 • økonomi
 • utdannelse og jobb i fremtiden
 • farskap
 • tidligere abort og svangerskap