Besøk av Høyre

Mandag 13.02 hadde vi besøk av Anne Lindboe (ordførerkanditat Oslo Høyre), Kristin Ørmen Johansen (Høyre, Helse og omsorgskomiteen),
Hassan Nawaz (Oslo Høyre) og Victoria Waething (Oslo Høyre).

Vi snakket om Amathea`s arbeid og hvordan vi supplerer offentlig helsevesen. I tillegg diskuterte vi fremtidens helsevesen, kvinnehelsehus og ideelle organisasjoners driftsvilkår og bidrag.

Takk for besøket og engasjementet for vårt arbeid og kvinnehelse i fremtiden!

Andrea Skaarer Kreutz (daglig leder Amathea), Anne Lindboe (ordførerkanditat Oslo Høyre), Kristin Ørmen Johansen (Høyre, fra Helse og omsorgskomiteen), Elise Skare (kommunikasjonsrådgiver Amathea), Hege Evensen (nestleder Amathea) og Hassan Nawaz (Oslo Høyre)


Andre innlegg