Hvordan foregår abort?

Det finnes to ulike måter en abort kan gjennomføres på; kirurgisk og medisinsk. Hvilken metode som benyttes kommer an på hvor langt du er på vei, og eventuelt andre medisinske vurderinger.

Du står fritt til å velge mellom kirurgisk og medisinsk abort, så lenge det vurderes som medisinsk forsvarlig. Kirurgisk abort utføres på sykehus mens medisinsk abort kan utføres på sykehus eller i hjemmet.


Forundersøkelse
Både ved medisinsk og kirurgisk abort vil du få time til en forundersøkelse på sykehuset. Under forundersøkelsen vil blodtrykket ditt bli målt, hjerte og lunge bli lyttet på og det vil bli tatt en ultralyd for å se nøyaktig hvor mange uker du har vært gravid. Undersøkelsen er en innvendig ultralyd, hvor en liten avlang stang føres inn i skjeden.

Kirurgisk abort?
Kirurgisk abort er et lite inngrep der du vanligvis får narkose, men som også kan utføres ved hjelp av lokal bedøvelse i skjeden. Selve inngrepet varer i ca. 10 min og skjer ved at en slange føres inn i skjeden og innholdet i livmoren suges ut før livmorslimhinnen skrapes bort (også kalt utskrapning). Du blir observert i avdelingen i noen timer før du kan dra hjem. Har du smerter etter inngrepet, vil du få tilbud om smertestillende. Les mer om kirurgisk abort her.

Medisinsk abort?
Medisinsk abort kan gjennomføres hjemme eller på sykehuset. Du står fritt til å velge om du ønsker å gjennomføre aborten hjemme eller på sykehus ut i fra noen kriterier:

For å kunne fullføre aborten hjemme må du enten være over 18 år eller ha en voksen person hos deg. I tillegg må du være frisk og svangerskapet må ha vart mindre enn 9 uker. Medikamentell abort på sykehuset kan utføres frem til og med 12. svangerskapsuke.

Etter abort
Etter aborten opplever de fleste at blødningen avtar etter 2-3 ukene. Så lenge du blør skal du bruke bind. Tampong gir fare for infeksjon, og skal ikke brukes. Du bør unngå samleie og bading de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Det går helt fint å dusje.  

De vanligste plagene i etterkant er blødning og magesmerter. Faren for infeksjon er lav. Det er ingen fast legekontroll etter aborten, men du skal ta en graviditetstest etter fire uker for å være sikker på at svangerskapet er avsluttet (ca. 1 av 100 er fortsatt gravid etter medisinsk abort). Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker, bør du ta en graviditetstest eller kontakte lege for å finne ut om du fortsatt er gravid.  

Det er som regel ingen fysiske komplikasjoner etter abort, både medisinsk og kirurgisk, men det er likevel viktig at du tar kontakt med sykehuset hvis: 

  • du blør mer enn seks nattbind på to timer 
  • du får feber 
  • har smerter i mer enn 14 dager 
  • har kraftig blødning med blodklumper i mer enn 14 dager 
  • blør i mer enn fire uker 


Blødning etter abort
Det er normalt å blø i 2-3 uker etter en abort. Så lenge du blør skal du bruke bind og ikke tampong eller menskopp. Ta kontakt med sykehuset hvis du blør mer enn 6 nattbind/store bind på 2 timer eller har kraftige blødninger med klumper mer en 14 dager.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler etter abort. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene, sammen med partner, eller den du var gravid med.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.    


Kilde: Helsenorge