Jeg vurderer abort

Å finne ut av at en er gravid kan oppleves veldig forskjellig. Kanskje hadde du ikke planlagt å bli gravid, du fikk et uventet prøvesvar, livssituasjonen din ble annerledes enn du trodde eller du er usikker på hva du skal gjøre? I en sånn tid er det ganske vanlig å ha mange spørsmål, med få eller ingen klare svar. Samtidig skal valget om å avslutte eller fullføre svangerskapet tas.


En del kan ha behov for å snakke med noen, enten alene, sammen med partner eller den de er gravid med. For andre er det informasjon og svar på spørsmål som er det de trenger mest.

På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea når du måtte trenge, vi hjelper deg!

Det er ikke alltid lett å vite hva man trenger i en slik situasjon. Å kjenne på ulike følelser som glede, usikkerhet, tvil, håp, redsel og bekymring er ganske vanlig.

Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea. helsesykepleier, fastlege eller jordmor. For andre kan partner, venner eller familie være en god samtalepartner.

 I samtalene hos oss er disse temaene vanlig:  

  • Din situasjon akkurat nå 
  • Usikkerhet 
  • Forhold til partner/barnefar  
  • Forhold til familie  
  • Din fysiske og psykiske helse  
  • Følelser rundt skam og skyld  
  • Sosialt eller kulturelt press  
  • Tanker om fremtiden 

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i møte med personer som vurderer abort. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og med ditt valg. Du kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time, og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.