Jeg vurderer abort

Har du akkurat oppdaget at du eller partner er gravid? Eller kanskje tvilen om en graviditet har kommet, det har kommet et uventet prøvesvar i svangerskapet eller livssituasjonen er endret? På denne siden har vi samlet informasjon om abort og abortrettigheter i Norge, hvordan du går frem om du ønsker abort og om tiden etterpå.

Mange kan ha god nytte av å snakke med noen når de vurderer abort. Enten noen de har rundt seg som venner eller familie, en helsetjeneste eller annen samtalepartner som ikke er så nær. Her har du flere muligheter, og Amathea, helsesykepleier, fastlege og Sex og Samfunn kan være noen av de.

Hva er Amathea?

Vi er:

  • en helsetjeneste
  • en nøytral samtalepartner
  • gratis
  • et tilbud alle
  • tilgjengelig for deg på telefon, på video eller på et av våre kontorer

Våre ansatte er erfarne i møte med de som trenger svar på spørsmål om abort, er usikker på om de skal fullføre eller avslutte et svangerskap eller bare trenger noen å snakke med. Målet vårt er at du skal få hjelp til det du trenger og snakke om og det som er viktig for deg.

Abortrettigheter i Norge

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, enten selvbestemt eller etter behandling i nemd. Abort er gratis for alle kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikke er bosatt i Norge, men som er medlem av folketrygden eller er omfattet av gjensidighetsavtale med et annet land, kan få dekket utgiftene av folketrygden. Andre må betale for aborten selv. Sykehuset kan imidlertid ikke kreve forhåndsbetaling. Les mer på helsenorge.no.

I Norge er det selvbestemt abort frem til uke 12 i svangerskapet. Svangerskapets varighet regnes fra første dag i siste menstruasjon eller etter en ultralydundersøkelse. Etter uke 12 må det søkes om abort via nemnd, mer informasjon om det finner du nedenfor.

Abort før uke 12

Hvis du ønsker abort kan du enten ta kontakt med en lege eller ta direkte kontakt med sykehuset. Det er fritt sykehusvalg, som betyr at du kan selv velge hvilket sykehus du vil bruke. Hvis du går til en lege sender vedkommende inn et skjema (bestilling) som heter «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Bestiller du tid på sykehuset fylles det ut på sykehuset.

Du vil få time til en forundersøkelse med blodprøver, blodtrykksmåling, underlivsundersøkelse og eventuelt andre nødvendige undersøkelser. Du har krav på informasjon om de to måtene en abort kan foregå på, medisinsk eller kirurgisk (se informasjon nedenfor). Du har selv rett til å bestemme hvilken abortmetode du ønsker.

Abort etter uke 12

Hvis du ønsker å ta abort etter utgangen av 12 svangerskapsuke (11 uker og 6 dager) må du søke via nemnd. Du kan kontakte sykehuset direkte eller ta kontakt med fastlegen din, en gynekolog eller en annen lege.

Når søknaden er sendt vil du vil få invitasjon til møte med nemnda som består av to leger (minst en kvinne og en som ikke jobber på sykehuset). Du har rett til å møte i nemd, men du velger selv om du ønsker å delta. Hvis du deltar, kan du ta med deg en person til nemndmøtet, men det er ikke alltid at vedkommende får anledning til å være til stede hele møtet. I nemndmøte vil du få mulighet til å fortelle om din situasjon og hvorfor du ønsker abort. De som sitter i nemnda vil lytte til deg og din beskrivelse og ta det med i vurderingen sin. Hvis du ikke ønsker å møte kan du, eller din lege, sende en skriftlig begrunnelse sammen med begjæringen om abort til nemnda.

Etter møtet i nemnda, vurderer de to nemndsmedlemmene saken sammen, før du får beskjed om den er innvilget eller avslått. Vedtaket skal være skriftlig og du har krav på å få vite begrunnelsen. Ved avslag sendes vedtaket alltid til en sentral klagenemd som behandler den på nytt, med mindre du ikke ønsker det. Det er for å sikre at det er lik behandling av søknadene over hele Norge når det avslås av nemnd på sykehuset. Her kan du lese mer:

Informasjonsskriv til deg som skal søke om abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke.

Hvordan foregår en abort?

Det finnes to ulike metoder for abort; kirurgisk og medisinsk. Hvilken metode som benyttes kommer an på hvor langt du er vei, og eventuelt andre medisinske vurderinger. Hvis begge metodene kan være aktuelle, skal du kunne velge selv. Sykehuset skal gi deg informasjon om begge metodene på forundersøkelsen på sykehuset.

Medisinsk abort

Medisinsk abort kan gjennomføres hjemme eller på sykehuset. Det er ikke alle som kan eller ønsker å gjennomføre dette hjemme, og det er viktig at du snakker med helsepersonellet på sykehuset om dette. De skal høre på deg og ditt ønske.

Ved medisinsk abort får du en tablett som stopper utviklingen av svangerskapet. Som regel tas denne tabletten under din første time på sykehuset, før du reiser hjem. Videre er det lik behandling uavhengig om du fullfører aborten hjemme eller på sykehuset. Etter 2 dager får du 4 små tabletter som skal føres inn i skjeden, som vil gjøre at livmoren støter ut fosteret. Det vil kunne minne om en kraftig menstruasjon og det er veldig forskjellig hvor store smerter den enkelte opplever. Du får også medisiner mot kvalme og smerter.

For å kunne fullføre aborten hjemme må du enten være over 18 år eller ha en voksen person hos deg. I tillegg må du være frisk og svangerskapet må har vart mindre enn 9 uker. Du skal alltid lyttes til på sykehuset om dine ønsker, så det er viktig at du snakker med de om du ønsker å gjennomføre aborten på sykehuset i stedet. Du har krav på å velge mellom sykehus eller hjemme.

Du skal aldri være alene når du fullfører en abort hjemme. Hvis du trenger hjelp, er usikker på om aborten ble gjennomført eller har spørsmål, kan du alltid ringe sykehuset. Det kan hende at sykehuset også ringer deg for å høre hvordan det går etter at de siste tablettene er tatt.

Ved medisinsk abort vil tablettene gjøre at livmoren trekker seg sammen og du kan få sterke menstruasjons­smerter, spesielt når kroppen er i ferd med å støte ut innholdet i livmoren. Det er vanlig at det tar 4-6 timer fra tablettene blir satt i skjeden, til du aborterer. Det er også normalt at du kan få klumper sammen med blødningen (koagulert blod), og du må være forberedt på at du blør kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon. Du kan spise og drikke det du vil, og leve så normalt som mulig. Det er en fordel å holde seg i aktivitet, siden det kan få fortgang i prosessen og hjelpe mot smerter.

Etter aborten er gjennomført vil de fleste oppleve at det blir mindre blødning i 2-3 uker. Så lenge du blør skal du bruke bind og ikke tampong for å unngå infeksjon. Du bør unngå samleie og bading de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Men du kan fint dusje.

De vanligste plagene i etterkant er rikelig blødning og magesmerter. Faren for infeksjon er lav. Det er ingen fast legekontroll etter aborten, men du skal ta en graviditetstest etter fire uker for å være sikker på at svangerskapet er avsluttet (ca. 1-2 av 1000 er fortsatt gravide etter medisinsk abort). Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker, bør du ta en graviditetstest eller kontakte lege for å finne ut om du fortsatt er gravid.

Kirurgisk abort

Når du har vært til første time med forundersøkelse på sykehuset får du ny time til aborten. De fleste gangene får du med noen tabletter som skal settes i skjeden samme dag som aborten skal skje og før du kommer til sykehuset. Disse gjør at livmorhalsen mykes opp. Du skal møte fastende til aborten.

Kirurgisk abort er et lite inngrep der du vanligvis får narkose, men som også kan bli utført ved hjelp av lokal bedøvelse i skjeden. Selve inngrepet varer i ca. 15 min og skjer ved at en slange føres inn i skjeden og innholdet i livmoren suges ut før livmorslimhinnen skrapes bort (også kalt utskrapning). Hvis alt går bra blir du på sykehuset noen timer før du kan reise hjem. Har du smerter etter inngrepet, vil du få tilbud om smertestillende.

Etter en kirurgisk abort vil du ha blødninger som normalt som varer en ukes tid. Du bør unngå samleie de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Du vil få et informasjonsskriv fra sykehuset om hva du skal følge med på i etterkant og hvordan du kan ta kontakt hvis du er bekymret eller har symptomer som feber, kraftige langvarige blødninger eller smerter.

Det er vanligvis lite bivirkninger ved kirurgisk abort, og de fleste inngrepene er uten komplikasjoner. De mest vanlige plagene i etterkant er på grunn av narkosen som kvalme og brekninger. Noen kan oppleve rikelig bløding og magesmerter. Infeksjonsrisikoen er lav. En sjelden gang blir det skader på livmoren, urinblæren eller tarmen. Det er svært uvanlig at inngrepet ikke fører til svangerskapsavbrudd. Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker bør du ta en graviditetstest eller kontakte lege for å finne ut om du fortsatt kan være gravid.

Kontrolltime etter kirurgisk abort settes vanligvis ikke opp. Får du komplikasjoner som feber, økende smerter og/eller rikelige blødinger er det viktig at du kontakter sykehuset eller fastlegen din for en time til kontroll.

Når bør du kontakte sykehuset etter en abort?

Det er som regel ingen fysiske komplikasjoner etter abort, både medisinsk og kirurgisk, men det er likevel viktig at du vet når du skal ta kontakt med sykehuset. Det er når:

  • du blør mer enn seks nattbind på to timer
  • du får feber
  • har smerter i mer enn 14 dager
  • har kraftig blødning med blodklumper i mer enn 14 dager
  • blør i mer enn fire uker

Tiden etter abort

Abort kan være så mange forskjellige ting og alle har hver sin historie og opplevelse. For noen var aborten frivillig og ønsket, mens det for andre var en ufrivillig og uønsket opplevelse. Følelsene spenner fra lettelse for at det er overstått til stor sorg etter å ha mistet et ønsket barn.

Det er vanlig at mange følelser kan komme samtidig, som lettelse, anger, tristhet, usikkerhet eller sorg. Det kan komme rett etterpå eller etter en lengre tid. Her er det ingen fasit og bare de det gjelder kan vite hvordan de opplever det.

I Amathea erfarer vi at mange opplever det som godt og viktig å ha noen å prate med i etterkant for å få svar på spørsmål, sortere tanker og bearbeide opplevelsen. For de fleste kan det hjelpe å snakke med en eller flere som er rundt, som partner venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner kunne hjelpe. I Amathea tilbyr vi samtaler etter abort, ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale. Her kan du lese mer om om samtaletilbudet vårt.

Kilder:

FHI – Abortregisteret
HelseNorge