Vi er uenig

Å være uenig i valget om å avslutte eller fullføre et svangerskap kan gjøre det vanskelig å snakke sammen. Det kan komme sterke følelser, meninger og ønsker når dere forsøker å snakke sammen som kan gjøre det vanskelig å lytte og få tak i hva den andre ønsker å si. Å forstå hverandre og bli enig er ikke alltid lett. 


Amathea møter mange personer, par og partnere i ulike situasjoner – både når valget om å fullføre eller avslutte et svangerskap skal tas, og i tiden etter abort. Vi vet at mange opplever det som trygt og til stor hjelp å ha en nøytral tredjeperson med i samtalen med hverandre. 

I samtaler dere har sammen hos oss er jobben vår å legge til rette for at dere får snakket om det som er viktig for dere. Vi tar ikke parti og vil være den som hjelper dere til å forstå hva dere ønsker å formidle, lytte til hverandre og sammen finne den beste løsningen for dere. Det kan være mange ulike reaksjoner og følelser i en samtale sammen, hos oss er det ingen fasit, det er vi vant med.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du/dere helsepersonell med lang erfaring i samtaler om abort og graviditet. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du/dere kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du/dere kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du/dere trenger er opp til deg/dere, det avtaler vi sammen.