Jeg har opplevd abort

For noen er en opplevd abort frivillig og ønsket, mens for andre er den ufrivillig og uønsket. Uansett kan det være vanlig å kjenne på ulike følelser som lettelse, anger, tristhet, usikkerhet og sorg. De kan komme rett etterpå eller en tid etter. Her finnes det ingen fasit, og bare den det gjelder vet hvordan det oppleves for seg. 


Det kan oppleves som godt og viktig å snakke med noen etter å ha opplevd en abort. Å få svar på spørsmål, sortere tanker og snakke om sin opplevelse kan være til hjelp. Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea, helsesykepleier, fastlege eller jordmor. For andre kan partner, venner eller familie være en god samtalepartner.

På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea når du måtte trenge, vi hjelper deg!

 I samtalene hos oss er disse temaene vanlig: 

  • Din opplevelse av aborten
  • Følelser som lettelse, sinne, skam, skyld og anger
  • Usikkerhet 
  • Opplevelse av tap 
  • Forhold til partner/barnefar  
  • Forhold til familie  
  • Din fysiske og psykiske helse  
  • Sosialt eller kulturelt press  
  • Din fremtid

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler etter abort. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og med ditt valg. Du kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.