Graviditet

Tegn på graviditet kan variere. I mange tilfeller er det første tegnet at menstruasjonen ikke kommer som normalt (ca. etter 5 uker fra forrige gang). Det er anbefalt at du tar en graviditetstest 3 uker etter samleie du kan ha blitt gravid av.  


Alle gravide i Norge har rett til gratis oppfølging hos jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. For å bestille time kan du kontakte din nærmeste helsestasjon eller fastlege, da vil de hjelpe deg videre. Du bestemmer selv hvem du vil ta kontakt med. Du får tilbud om konsultasjoner gjennom svangerskapet i tillegg til fosterdiagnostikk og ultralyd. Du avtaler sammen med fastlege eller jordmor hva du har behov for.  Etter fødsel vil du ha kontakt med jordmor rett etterpå og helsesykepleier følger opp deg og barnet etter dette.