Gravid

Det er vanlig å ha blandede følelser når man oppdager en graviditet, og i tiden etterpå. Ulike følelser som glede, usikkerhet, tvil og bekymring kan oppstå på ulike tidspunkt. Ved usikkerhet rundt graviditeten vil beslutninger om hvorvidt man ønsker å fullføre eller avbryte svangerskapet dukke opp, og måtte tas stilling til. Den gravide kan føle seg alene i en slik situasjon, og det kan også som partner oppleves som en situasjon det er vanskelig å forholde seg til. Uavhengig av hvorvidt man er gravid selv eller partner vil det være viktig å dele sine tanker og spørsmålene man har. Det kan også være tilfelle at man har opplevd et ufrivillig svangerskapsavbrudd. En slik form for svangerskapsavbrudd vil favne et stort spekter av følelser. Amathea er en gratis helsetjeneste man kan henvende seg til i disse ulike situasjonene, og fungerer som en nøytral samtalepartner.