Etter uke 12

Ønsker du å gjennomføre en abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (11 uker og 6 dager), må du søke nemd for dette. Det kalles å sende en begjæring. Du kan ta direkte kontakt med sykehuset, fastlegen din eller en gynekolog. Du velger selv hvilket sykehus med nemd du vil at søknaden skal sendes til.

Amathea kan også hjelpe deg med hvordan du går frem.


Nemd
Etter at du har søkt nemd vil du få invitasjon til et møte med nemnda som består av to leger (en kvinne og en mann). Du har rett til å møte i nemd, men du velger selv om du ønsker å delta i dette. Hvis du ikke ønsker å møte kan du, eller din lege, sende en skriftlig begrunnelse sammen med begjæringen om abort til nemnda. 

Hvis du deltar, kan du ta med deg en person. I nemndsmøte vil du få mulighet til å fortelle om din situasjon og hvorfor du ønsker abort. De som sitter i nemnda vil lytte til deg og din beskrivelse og ta det med i vurderingen sin.

Etter møtet i nemnda får du beskjed om saken er innvilget eller avslått. Vedtaket skal være skriftlig og du har krav på å få begrunnelsen. Ved avslag sendes vedtaket alltid til en sentral klagenemd som behandler den på nytt, med mindre du ikke ønsker det. Det er for å sikre at det er lik behandling av søknadene over hele Norge. De fleste som ønsker abort etter 12. uke får innvilget søknaden sin i dag. Kravene blir strengere desto lengre svangerskapet har kommet. Les informasjonsskriv her til deg som skal søke om abort etter utgang av 12. svangerskapsuke.

Abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare for sykehus. Du får medikamenter som fremkaller rier og aborten starter. Du vil få smertestillende når det pågår og inntil aborten er fullført. Det er viktig at du sier i fra på sykehuset hva du trenger i din situasjon.

Etter abort
Etter aborten er gjennomført vil de fleste oppleve at det blir mindre og mindre blødning i 2-3 uker. Så lenge du blør skal du bruke bind. Tampong gir fare for infeksjon, og skal ikke brukes. Du bør unngå samleie og bading de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Det går helt fint å dusje. 

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler etter abort. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene, sammen med partner, eller den du var gravid med.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.