Undervisning

I Amathea tilbyr vi undervisning for målgruppen jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, innvandrerbakgrunn og/eller migrasjonserfaring.

Målet med undervisningen er å styrke jenter og kvinners kunnskap om egen kropp og rettigheter.


Eksempler på hvem vi samarbeider med er: asylmottak, voksenopplæringer, krisesentre, introduksjons-klasser, NAV, flyktningtjenester og Røde Kors.

Temaer i undervisning vi holder er:

 • Fysiologi / anatomi
 • Kvinnehelse
 • Prevensjon og familieplanlegging
 • Abort
 • Norske helsevesenet
 • Dine rettigheter

Vi tilpasser innholdet i undervisningen til varighet, deltakerne og i samarbeid med dere.

Målet med undervisningen er:

 • forebygge uønskede svangerskap og aborter og bedre familieplanlegging gjennom kunnskap, prevensjonsveiledning og tilgang på prevensjon
 • øke kunnskap og handlingskompetanse innen seksuell- og reproduktive helse og rettigheter, med spesielt fokus på kunnskap om egen kropp og autonomi
 • øke kunnskap og bidra til refleksjon knyttet til negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner og skadelige tradisjoner
 • øke kunnskap om det norske helsevesenet for å øke mulighetene for å ivareta seg og sin familie
 • bidra til en god integreringsprosess, inkludert fokus på utdanning og arbeid. 

Har du et ønske om at vi underviser hos dere?

Ta kontakt med oss på post@amathea.no eller ring oss på 90 65 90 60