Kirurgisk abort

Kirurgisk abort er et lite inngrep hvor innholdet i livmoren tømmes ved hjelp av en liten slange. Det er vanlig å få narkose, men det kan også utføres ved hjelp av lokal bedøvelse i skjeden. Selve inngrepet varer i ca. 10 minutter og alt forgår på sykehuset.


Før abort
Når du har vært til første time med forundersøkelse på sykehuset får du ny time til aborten. Dersom du ikke har født før får du tabletter som skal settes i skjeden samme dag som aborten skal skje, og før du kommer til sykehuset. Disse gjør at livmorhalsen mykes opp. 

Under abort
Selve inngrepet varer i ca. 10 min og skjer ved at en slange føres inn i skjeden og innholdet i livmoren suges ut, før livmorslimhinnen skrapes bort (også kalt utskrapning). Du blir observert i avdelingen i noen timer før du kan dra hjem. Har du smerter etter inngrepet, vil du få tilbud om smertestillende. 

Etter abort
Etter en kirurgisk abort vil du kunne reise hjem samme dag. Det er viktig at du snakker med de på sykehuset om du trenger mer oppfølging etterpå. Du vil ha avtagende blødninger i en ukes tid og du bør unngå samleie de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Du vil få et informasjonsskriv fra sykehuset om hva du skal følge med på i etterkant og hvordan du kan ta kontakt hvis du har spørsmål eller er bekymret.  

Det er vanligvis lite bivirkninger ved kirurgisk abort, og de fleste inngrepene er uten komplikasjoner. De mest vanlige plagene i etterkant er kvalme og brekninger, noe som skyldes narkosen. Noen kan oppleve rikelig bløding og magesmerter. Infeksjonsfaren er lav. Det er svært uvanlig at inngrepet ikke fører til svangerskapsavbrudd. Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker bør du ta en graviditetstest eller kontakte lege for å finne ut om du fortsatt kan være gravid. 

Det er som regel ingen fysiske komplikasjoner etter abort, men det er likevel viktig at du tar kontakt med sykehuset når: 

  • du blør mer enn seks nattbind på to timer 
  • du får feber 
  • har smerter i mer enn 14 dager 
  • har kraftig blødning med blodklumper i mer enn 14 dager 
  • blør i mer enn fire uker 

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler etter abort. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene, sammen med partner, eller den du var gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.