Om Amathea

Amathea er en landsdekkende gratis helsetjeneste. Vi supplerer den offentlige helsetjenesten med veiledning og oppfølging av kvinner, menn og par med ambivalens i et svangerskap, og samtaler etter abort. Våre hovedområder er kvinnehelse, seksuell helse og minoritetshelse. Vår visjon er å; styrke kvinner og jenter til å ta egne valg.

«DIN KROPP DITT VALG»

Amathea tilbyr:

  • informasjon og veiledning ved valget om å avslutte eller fullføre et svangerskap
  • samtale før og etter abort
  • gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning
  • tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt graviditet og abort.

Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse, minoritetshelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort. Amathea er medlem av Nasjonalt SRHR-nettverk og samarbeider tett med andre aktører innenfor fagfeltet.

Vi har 11 lokalkontorer rundt om i hele landet, og har siden 2003 vært Norges eneste lavterskeltilbud spesialisert innen abortveiledning.