Om Amathea

Amathea ble etablert i 2003 og er den eneste landsdekkende helsetjenesten som tilbyr oppfølging før og etter abort. Vi er offentlig finansiert gjennom tilskuddsordningen «Stiftelsen Amathea» over statsbudsjettet med Helsedirektoratet som forvalter.

Vi er en del av «Fellesmodellen» som sikrer et helhetlig og likeverdig tilbud til den som er eller var gravid og deres partner. I det daglige samarbeider vi tett med kommunehelsetjenesten, fastlegene og sykehusene og supplerer helsevesenet med vår spisskompetanse og landsdekkende funksjon.

De som jobber hos oss har helse- og sosialfaglige utdanning som sykepleie, sosionom, jordmor, helsesykepleier, barnevernspedagog og sosiolog med ulike typer videreutdanninger.

Vi har 10 kontorer over hele landet, alle våre tjenester er gratis og du når oss på chat, telefon, video og oppmøte på et av våre kontorer.

«DIN KROPP DITT VALG»

Våre tjenester:

  • Samtaletilbud ved usikkerhet i et svangerskap – veiledning til ditt valg om det skal avsluttes eller fullføres
  • Oppfølging før og etter abort
  • Prevensjon
  • Graviditetstest
  • Grupper
  • Undervisning

Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse, minoritetshelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort. Amathea er medlem av Nasjonalt SRHR-nettverk og samarbeider tett med andre aktører innenfor fagfeltet.

Ønsker du å støtte vårt arbeid?