Abort

En abort kan i hovedsak deles inn i selvbestemt (provosert) eller ufrivillig (spontan) abort. Samtidig er det mange ulike former og begreper knyttet til abort, som for eksempel missed abortion, senabort, «mistet» og graviditetstap. Det er heller ikke sånn at en selvbestemt abort nødvendigvis oppleves som det. Det er ikke alltid det oppleves å faktisk ha et valg.

Uavhengig av årsaken til at et svangerskap er avbrutt, er Amathea et tilbud til alle!


Hvordan tiden før, under og etter en abort oppleves kan være veldig forskjellig fra person til person. I Amathea erfarer vi at mange opplever det som godt og viktig å ha noen å prate med i etterkant for å få svar på spørsmål, sortere tanker og bearbeide opplevelsen. Det kan være til hjelp for å forstå sine egne reaksjoner eller følelser i ettertid som kan være viktig for tiden fremover. 

På hjemmesiden vår finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea, vi hjelper deg!

Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea, helsesykepleier, fastlege eller jordmor. For andre kan partner, venner eller familie være en god samtalepartner.

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell som har lang erfaring med samtaler om abort, uavhengig av tidspunktet det skjedde og type abort. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og til ditt valg. Du kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.