Abort

Det er ikke uvanlig å oppleve usikkerhet ved oppdagelsen av en graviditet. Ved usikkerhet rundt graviditet vil beslutninger om hvorvidt man ønsker å fullføre eller avbryte svangerskapet dukke opp og tas stilling til. I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort i løpet av de første tolv ukene av svangerskapet. Dersom man vurderer abort kan man ha mange ulike tanker og spørsmål, og det er viktig å dele disse med noen. Det kan også være slik at det i ettertid av en selvbestemt abort, oppstår uforutsette følelser, og et bredt spekter av ulike følelser. Det kan dermed også i ettertid være nyttig å dele tanker og spørsmål med en samtalepartner. I tilfeller hvor man har opplevd en spontanabort, har man krav på oppfølging av helsevesenet, og kan være en svært vanskelig situasjon. Tiden etter en spontanabort vil oppleves ulikt fra person til person. Det vil også i disse ulike situasjonene kunne være vanskelig for partneren å forholde seg til situasjonen, alle følelsene, tankene og spørsmålene man har, og hvordan man best kan støtte sin partner. Amathea er en gratis helsetjeneste man kan henvende seg til i disse ulike situasjonene, og fungerer som en nøytral samtalepartner.