Abort eller ikke?

Med en positiv graviditetstest kan det komme mange og blandede følelser. Glede, usikkerhet, tvil, håp og bekymring kan komme samtidig eller hver for seg og på ulike tidspunkt. Det er heller ikke uvanlig at det kan svinge fra dag til dag.

Kanskje hadde du ikke planlagt å bli gravid, du fikk et uventet prøvesvar, livssituasjonen din ble annerledes enn du trodde eller du er usikker på hva du skal gjøre? I en sånn tid er det ganske vanlig å ha mange spørsmål, med få eller ingen klare svar. Samtidig skal valget om å avslutte eller fullføre svangerskapet tas.


Det er ikke alltid lett å vite hva man trenger. Kanskje er behovet å håndtere situasjonen din her og nå? Eller du trenger hjelp til å sortere tanker og følelser før et valg skal tas? For mange av de som tar kontakt med Amathea handler det også om å få svar på konkrete spørsmål eller informasjon om hvilke alternativer som finnes. I en slik situasjon er det viktig at du får den hjelpen du trenger og noen å snakke, så du kan ta et informert valg som er riktig for deg. 

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler om abort eller ikke. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og til ditt valg. Du kan komme alene eller sammen med partner / den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.