Medmor

En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer. Barnet må være født ved hjelp av assistert befruktning.

En medmor regnes rettslig som forelder til barnet. Reglene og rettighetene som gjelder en far, gjelder også for en medmor.


En medmor har for eksempel samme rett som en far til foreldrepenger og fedrekvote. Å være medmor har også betydning for foreldreansvar, fast bosted, samværsrett, underholdsplikt og arv.

Kvinner som er gift, registrert som partner eller samboer med en annen kvinne, har rett til å bli vurdert for assistert befruktning. Hvis de riktige kravene blir oppfylt, kan mors ektefelle/partner eller samboer bli medmor til barnet.

For å fastsette medmorskap må barnet være født etter assistert befruktning med kjent sæddonor i godkjent helseinstitusjon. Ektefellen eller samboeren til barnets mor må som hovedregel ha gitt skriftlig samtykke til den assisterte befruktningen før den finner sted. For ektefeller kreves det at de var gift når fødselen fant sted, og for samboere at de var samboere når den assisterte befruktningen fant sted.

Hvis betingelsene for å fastsette medmorskap er oppfylt, kan medmorskapet fastsettes også når den biologiske moren og/eller den mulige medmoren ikke ønsker å medvirke til det. Hvis morens ektefelle/partner eller samboer har gitt sitt samtykke til assistert befruktning, forplikter dette samtykket når det gjelder foreldreskap til barnet, selv om det for eksempel blir et samlivsbrudd. NAV kan om nødvendig reise sak for retten for å få fastsatt medmorskapet.

For å søke om medmorskap må dere sende en søknad til folkeregistermyndigheten. Denne søknaden kan sendes så snart den assisterte befruktningen har funnet sted.

Det er folkeregistermyndigheten som avgjør søknader om medmorskap, og formålet er å sikre at barnet får to juridiske foreldre. Hvis vilkårene er oppfylt, kan søknaden om medmorskap innvilges før barnet er født. De rettslige virkningene av vedtaket vil tre i kraft når barnet blir født.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler for partnere til den som er eller var gravid. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene, sammen med partner, eller den du er eller var gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.


Kilder:
https://www.nav.no/registrere-far-eller-mor#medmorskap
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/fodsel-og-navnevalg/soknad-om-medmorskap