Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Amathea er ansvarlig for behandling av personopplysninger som samles inn gjennom våre nettsider og tjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har i forhold til dine opplysninger.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR) og norsk personopplysningslov. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle formålene med vår virksomhet, som er å levere helsetjenester av faglig god høy kvalitet til våre brukere.

Du kan lese mer om hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem, hvem vi deler dem med, hvor lenge vi lagrer dem, og hvordan du kan utøve dine rettigheter i de følgende avsnittene.

Kontaktinformasjon

● Firmanavn: Stiftelsen Amathea
● Adresse: Rådhusgata 5b, 0151 Oslo
● Kontaktmail: post@amathea.no
● Kontakt-telefon: 906 59 060

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende regelverk, har du en rekke rettigheter i forhold til ditt personvern. De viktigste i denne sammenhengen er:
Rett til informasjon: Denne personvernerklæringen inneholder beskrivelse av de personopplysninger vi behandler, hva er formålet med behandlingen og hva som er behandlingsgrunnlaget.
Rett til innsyn: Du har rett til å be oss om å sende deg en kopi av de av dine personopplysninger vi behandler.
Rett til sletting: Du har rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger dersom det ikke foreligger rettslig grunnlag for å beholde dem.
Rett til korrigering: Du har rett til at vi korrigerer våre informasjoner om deg. Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder personopplysninger i pasientjournaler så er adgangen til innsyn eller å få opplysninger slettet eller rettet begrenset av regler i helsepersonelloven §§ 41,42, 43 og 44.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, kontaktinformasjon og helseopplysninger. Personvernlovgivningen stiller en del krav til behandling av personopplysninger. Som helsetjeneste må Amathea også forholde seg til helselovgivning som helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, pasientjournalloven, helsearkivloven etc. Relevante lover og forskrifter kan leses på lovdata.no.

Innsendte skjemaer og annen kontaktinformasjon

Personopplysninger som du oppgir til oss i forbindelse med innsendelse av kontaktskjemaer, via mail, chat eller andre kanaler, vil kun bli benyttet for å kunne besvare din henvendelse og eventuelt opprette timeavtale. Opplysningene vil bli slettet når vi vurderer at det ikke lenger er behov for å sikre at du har fått tilfredsstillende tilbakemelding.
Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med timebestilling/kundeforhold

De personopplysninger som registreres i forbindelse med timebestilling/kundeforhold hos oss, lagres i eget sikret journalsystem i henhold til helselovgivning. Vårt formål med behandlingen av dine personopplysninger er å sikre forsvarlig helsehjelp samt å tilby våre tjenester. Personopplysningene som vi innhenter fra deg anses som relevante for at vi kan tilby våre tjenester.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke og berettiget interesse. Vi anser at du ved å bestille time samtykker til oppretting av journal hos Amathea og også gir ditt samtykke til at vi behandler dine nødvendige personopplysninger. Innhentingen og behandlingen av personopplysningene er også nødvendig for å kunne yte helsehjelp.

Utsendelse av SMS

Dersom det er ønskelig med timepåminnelse sendes denne på SMS. Du må da muntlig samtykke til at vi setter opp en automatisk påminnelse om timeavtaler. Dersom du ikke lengre ønsker automatiske påminnelser om timeavtaler må du kontakte Amathea.
Ved endring/avbestillinger av oppsatte timer vil vi kunne kontakte deg på telefon eller sms for å sikre at du får beskjed om endringer av timer.

  • SMS kontakt ved timepåminnelse: sendes ut fra journalsystemet etter samtykke fra bruker
  • SMS kontakt ved endring/avbestilling av time: sendes ut fra journalsystemet

Digitale konsultasjoner

Det er mulig å bestille time til digitale timer hos Amathea på telefon og video. Ved videosamtaler sendes lenke til samtale på sms og du må logge inn med bank-id. Alternativt sendes lenke til samtale på teams ut fra Amathea til din epost etter avtale. Amathea har databehandleravtaler med Microsoft (Teams). Digitale samtaler foregår live og tas aldri opp. Journal fra digitale samtaler føres på samme måte som ved samtaler med fysisk oppmøte. 

Betaling

Ved betaling for tjenester hos Amathea benyttes Vipps som betalingsmåte. Nødvendig med informasjon for at vi skal kunne oppfylle avtalen med bruker og regnskapsdokumentasjon.

Taushetsplikt og deling av data

Alle ansatte har taushetsplikt. Dette gjelder også for andre som behandler data for oss. Amathea vil ikke dele dine personopplysninger med mindre du har samtykket til deling.  Dersom det er pålagt ved lov vil Amathea kunne dele personopplysninger med offentlige instanser som politi, helsevesen eller barnevern i henhold til gjeldende lovverk.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Vil i utgangspunktet ikke oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å besvare din henvendelse. Når det kommer til opplysninger lagret i pasientjournal vil opplysninger oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

  • Opplysninger fra chat lagres ikke med mindre det gis individuell helsehjelp som da opprettes pasientjournal
  • Opplysninger fra betaling oppbevares i 5 år i henhold til regnskapsloven
  • Data fra brukerundersøkelsen anonymiseres og oppbevares uten gjenkjennbare persondata.

Brukerundersøkelse

For å få viktige tilbakemeldinger fra de som benytter Amatheas tjenester sender vi ut brukerundersøkelse på sms. Du kan selv velge om du ønsker å motta sms med brukerundersøkelse og om du ønsker å svare på undersøkelsen. Opplysningene vi mottar fra brukerundersøkelsen er anonymisert med mindre du har gitt særlig samtykke til at vi kan kontakte deg eller bruke personopplysningene.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke og berettiget interesse.