Fredag 16. februar lanserte vi «Uplanlagt gravid – en undersøkelse» i samarbeid med Menneskeverd og Sex og samfunn. En unik, norsk undersøkelse om kvinners erfaringer med uplanlagt graviditet.

Vi mener undersøkelsen som er gjennomført av Norstat, vil utfylle abortutvalgets rapport med et systematisert grunnlag med erfaringer fra kvinnene selv. 4751 norske kvinner deltok og dataene legges tilgjengelig for offentligheten som et godt kunnskapsgrunnlag for videre forskning.

Politikere, organisasjoner og fagfolk med ulike ståsteder og ytterpunkter var samlet og diskuterte abortloven, veiledning og oppfølging.

Presentasjon om responser på uplanlagt graviditet kan leses her:


Undersøkelsen fra Norstat kan leses i sin helhet her:


Vi ser frem til å belyse funnene i videre arbeid, da det gir innsikt i hvordan respondentene opplevde situasjonen, både i forkant og etterkant.

Se stream fra lanseringen «Uplanlagt gravid – en undersøkelse» her.

Takk til alle som bidro til at dette ble et nyttig og viktig arrangement!

Andre innlegg