Våre tanker om statsbudsjettet

Fredag 7.10 kom statsbudsjettet for 2023. Vi har oppsummert. Les vår viktigste sak, hva vi reagerer på og hva vi synes er positiv lesning.


Årets viktigste sak for Amathea:
Kvinnehelse og abortsaken står høyt på agendaen om dagen og regjeringen har uttalt tydelig at dette er et satsningsområde. Likevel foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2023 å kutte bevilgningen til Amathea med 6 millioner – den eneste gratis, landsdekkende helsetjenesten i Norge med spisskompetanse og kjernevirksomhet knyttet til oppfølging av kvinner før og etter abort. Kuttet utgjør 25% av vårt budsjett i dag og vil kunne føre til en reduksjon i antall stillinger og tilgjengelighet for de som trenger oss. 

For vår målgruppe som er kvinner over 25 år og de som ikke har, eller benytter seg av, andre lavterskeltilbud er reduksjon i vårt tilskudd svært uheldig. 80% av de som får veiledning i valget om å avslutte eller fullføre et svangerskap og oppfølging etter abort er over 25 år.

Vår brukerundersøkelse viser at 75% ikke har tilgang på en tjeneste som kan erstatte hjelpen de får i Amathea, og 97% har hatt svært god hjelp.

Amathea er opprørt og bekymret for hvordan kvinners tilgang på oppfølging før og etter abort vil bli i fremtiden. Dette er allerede i dag et mangelfullt og til tider fraværende tilbud i dag.

Amathea reagerer på:

  • Reduksjon i bistandsmidler som påvirker jenter og kvinners tilgang på skole og kunnskap om SRHR.
  • Manglende bevilgning til å styrke seksualitetsundervisningen i skolen.
  • Kutt i støtte til Landsforeningen uventet barnedød.

Positiv lesning:

  • Regjeringen påpeker manglende forskning på abort. Det er en kunnskap vi mangler i dag og som vil kunne gi oss et viktig grunnlag for hva kvinner trenger og hvordan vi best benytter ressurser for å imøtekomme dette.
  • Bevilgning som sikrer en offentlig støtteordning for å sikre gratis prevensjon til ungdom under 16 år.
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes ytterligere som sikrer en mer tilgjengelig tjeneste for barn og ungdom.
  • Opprettelsen av kompetansesenter til helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
  • Midler til flerkulturell doula.
  • Bevilgning til videreføring og videreutvikling av seksuell helse strategi.

Andre innlegg