Samtale sammen

I en krevende og annerledes situasjon kan det være vanskelig å snakke godt sammen. Det kan komme sterke følelser, meninger og ønsker når dere forsøker å snakke sammen. Det kan gjøre det vanskelig å lytte og få tak i hva den andre ønsker å si eller trenger.

Å forstå hverandres behov, ønsker og forventninger er ikke alltid like lett.


En samtale sammen kan være til god hjelp enten det dreier seg om en uplanlagt graviditet, valget om å avslutte eller fullføre svangerskapet, eller tiden etter abort.

I samtaler dere har sammen hos oss er jobben vår å legge til rette for at dere får snakket om det som er viktig for dere. Vi tar aldri parti og vil være den som hjelper dere til å forstå hva dere ønsker å formidle, lytte til hverandre og sammen finne den beste løsningen for dere. Det kan være mange ulike reaksjoner og følelser i en samtale sammen, hos oss er det ingen fasit, det er vi vant med.

For noen kan det hjelpe å snakke med partner, venner eller familie. For andre vil en profesjonell nøytral samtalepartner som Amathea være det rette.  

Trenger dere noen å snakke med?
I Amathea møter dere helsepersonell med lang erfaring i samtaler om abort og graviditet. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk og engelsk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og dere kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler dere trenger er opp til deg/dere, det avtaler vi sammen.