Gravid og usikker – hjelp til ditt valg

Det kan være helt vanlig å kjenne på en blanding av følelser når en graviditet oppdages og i tiden etterpå. Glede, usikkerhet, tvil, håp og bekymring er eksempler på følelser som kan komme samtidig, hver for seg og på ulike tidspunkt.

Kanskje var ikke graviditeten planlagt, du har fått et uventet prøvesvar, livssituasjonen ble annerledes enn du trodde eller du opplever en usikkerhet?


Ditt valg
Hvis du er usikker eller i tvil i en graviditet er det viktig at du får tatt et valg som er riktig for deg, der både hjerte og hjerne er med. Uavhengig av hva de rundt deg mener, er det du som gravid som har rett til å ta ditt valg.

Det er ikke alltid lett å vite hva man trenger. Kanskje er behovet å håndtere situasjonen din her og nå? Eller du trenger hjelp til å sortere tanker og følelser før et valg skal tas? For mange av de som tar kontakt med oss handler det også om å få svar på konkrete spørsmål eller informasjon om hvilke alternativer som finnes. I Amathea vet vi at følelsene påvirker hvordan en tenker og det kan være vanskelig å rydde i dette alene. I en slik situasjon er det viktig at du får den hjelpen du trenger og noen å snakke med, så du kan ta et informert valg som er riktig for deg. 

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler når usikkerhet i en graviditet kommer. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og til ditt valg. Du kan komme alene eller sammen med partner / den du er gravid med.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.