Opplever press i avgjørelsen om abort

Det kan være vanskelig å oppleve et press i valget om abort eller ikke. Presset kan både kjennes på forskjellige måter og komme fra forskjellig hold som partner, familie, venner, kulturen man lever i og noen ganger fra en selv.

Som gravid kan en føle seg alene i en slik situasjon og det er ikke alltid lett å vite hva man trenger og hvor man kan få hjelp. Opplever du press og ønsker hjelp? Ta kontakt med Amathea, vi hjelper deg!


Det er ikke alltid lett å vite hva man trenger i en slik situasjon. Å kjenne på ulike følelser som glede, usikkerhet, tvil, håp, redsel og bekymring er ganske vanlig. På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea når du måtte trenge, vi hjelper deg!

Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea. helsesykepleier, fastlege eller jordmor. For andre kan partner, venner eller familie være en god samtalepartner.

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i møte med personer som vurderer abort. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og med ditt valg. Du kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time, og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kont orer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.