Trenger du noen å snakke med?

I Amathea har vi lang erfaring og kompetanse i samtaler med partnere til den som er eller var gravid. Både når graviditeten ble oppdaget, før valget om abort eller ikke ble tatt og tiden etterpå.

Noen er i et fast forhold til den som er eller var gravid, og andre ikke. For noen kom graviditeten overraskende på og for andre var den planlagt. Selv om situasjonene kan være veldig forskjellige, er behovet for å få svar på spørsmål og ha noen å snakke med ofte felles.

På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea, vi hjelper deg!

Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea. helsesykepleier, fastlege eller jordmor. For andre kan partner, venner eller familie være en god samtalepartner.

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Temaer som ofte er en del av våre samtaler er:

  • Din situasjon nå
  • Hva gjør jeg som partner?
  • Farsskap
  • Medmorskap
  • Hvilke rettigheter har jeg?
  • Hvordan blir fremtiden min?
  • Hva om vi er uenig?

Trenger du noen å snakke med?

I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler for partnere til den som er eller var gravid. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene, sammen med partner, eller den du er eller var gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk og engelsk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.