Når valget er tatt

Å bestemme seg for å avslutte eller fullføre et svangerskap kan være en utfordrende tid. Selv om valget om å fullføre svangerskapet er tatt, kan det allikevel komme spørsmål, tanker eller usikkerhet i etterkant.

For noen er partner, venner eller familie den beste hjelpen, mens for andre kan samtale med en profesjonell nøytral part være nyttig.


Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea, helsesykepleier, fastlege eller jordmor. 

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell som har lang erfaring med samtaler etter at valget er tatt. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon. Du kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.