Etter abort

Alle har hver sin historie og opplevelse. For noen var aborten frivillig og ønsket, mens det for andre var en ufrivillig og uønsket opplevelse. Det er vanlig å kjenne på ulike følelser som lettelse, anger, tristhet, usikkerhet og sorg. De kan komme rett etterpå eller etter lengre tid. Her finnes det ingen fasit, og bare den det gjelder vet hvordan det oppleves for seg. 


Mange opplever det som viktig å snakke med noen i etterkant. Det kan være godt å få svar på spørsmål, sortere tanker og snakke om sin opplevelse. For noen kan det hjelpe å snakke med partner, venner eller familie. For andre vil en profesjonell nøytral samtalepartner som Amathea være det rette.  

I samtalene hos oss er disse temaene ganske vanlig: 

 • Min opplevelse av aborten 
 • Usikkerhet 
 • Min fysiske og psykiske helse  
 • Følelse av skam og skyld 
 • Opplevelse av tap 
 • Følelse av sorg  
 • Forhold til partner/barnefar  
 • Forhold til familie  
 • Min fysiske og psykiske helse  
 • Sosialt eller kulturelt press  
 • Hvordan blir fremtiden min? 

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell som har lang erfaring med samtaler om abort og graviditet. Vi er nøytral, har taushetsplikt og hjelper deg til ditt valg. Du kan komme alene eller sammen med partner / den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time. Du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.