Missed abortion

Missed abortion er en graviditet som har stoppet opp, men der symptomene på abort ikke har kommet. Fosteret kan være dødt eller ikke vært dannet i livmoren, samtidig holder morkaken graviditeten vedlike.

Å gjennomgå en missed abortion kan oppleves veldig forskjellig, det gjelder også tiden etterpå. Den følelsesmessige bearbeidingen kan ta tid uansett om svangerskapet var planlagt eller ikke, ønsket eller uønsket. 


Noen kan få reaksjoner knyttet til sorg og tap etter en missed abortion. Andre igjen kan kjenne på håpløshet, lettelse, sinne eller fortvilelse. Følelsene kan komme rett etterpå eller etter en tid. Her finnes det ingen fasit og bare du vet hvordan dette oppleves for deg.

For de fleste kan det hjelpe å snakke med noen de har rundt seg, som partner, venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner kunne hjelpe.

I Amathea erfarer vi at mange opplever det som godt og viktig å ha noen å prate med i etterkant for å få svar på spørsmål, sortere tanker og snakke seg gjennom abortopplevelsen. Det kan være til hjelp for å forstå sine egne reaksjoner eller følelser i ettertid, og som kan være viktig for bearbeidelse av opplevelsen og tiden fremover. 

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

I samtalene hos oss er disse temaene ganske vanlig:

  • Din opplevelse etter en missed abortion
  • Følelsene som dukker opp i etterkant
  • Usikkerhet 
  • Opplevelse av tap 
  • Forhold til partner/barnefar   
  • Din fysiske og psykiske helse  
  • Din fremtid

På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea når du måtte trenge, vi hjelper deg!

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell som har lang erfaring i samtaler etter spontanabort. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene eller sammen med partner / den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.