Spontanabort

En spontanabort er et uventet tap av et foster før uke 22. Å oppleve dette i løpet av livet er ganske vanlig. Selv om spontanabort skjer i ca. 1 av 3 svangerskap, betyr det ikke nødvendigvis at det er enkelt.

Å gjennomgå en spontanabort, enten det er første gang eller har skjedd flere ganger, kan oppleves veldig forskjellig. Det samme gjelder for tiden etterpå. Den følelsesmessige bearbeidingen kan ta tid uansett om svangerskapet var planlagt eller ikke, ønsket eller uønsket.  

Alle som gjennomgår en spontanabort, har i dag krav på oppfølging av helsepersonell.  

Noen kan få reaksjoner knyttet til sorg og tap etter en spontanabort. Andre igjen kan kjenne på håpløshet, lettelse, sinne eller fortvilelse. Følelsene kan komme rett etterpå eller etter en tid. Her finnes det ingen fasit og bare du vet hvordan dette oppleves for deg.

For de fleste kan det hjelpe å snakke med noen de har rundt seg, som partner, venner eller familie. For andre vil en samtale med en profesjonell samtalepartner kunne hjelpe.

I Amathea erfarer vi at mange opplever det som godt og viktig å ha noen å prate med i etterkant for å få svar på spørsmål, sortere tanker og snakke seg gjennom abortopplevelsen. Det kan være til hjelp for å forstå sine egne reaksjoner eller følelser i ettertid, og som kan være viktig for bearbeidelse av opplevelsen og tiden fremover. 

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

I samtalene hos oss er disse temaene vanlig:

  • Din opplevelse av aborten
  • Følelser som lettelse, sinne, skam, skyld og anger
  • Usikkerhet 
  • Opplevelse av tap 
  • Forhold til partner/barnefar  
  • Forhold til familie  
  • Din fysiske og psykiske helse  
  • Sosialt eller kulturelt press  
  • Din fremtid

På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea når du måtte trenge, vi hjelper deg!

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell som har lang erfaring i samtaler etter spontanabort. Vi er en nøytral helsetjeneste og har taushetsplikt. Du kan komme alene eller sammen med partner / den du er gravid med. 

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.    

Om spontanabort

Hvorfor skjer spontanabort?
Det kan komme en del spørsmål om hvorfor det skjedde når man opplever spontanabort, og ikke alle lar seg besvare med sikkerhet.

Det kan være mange årsaker og risikofaktorer til at det skjer, men som regel er det tilfeldige genetiske feil som hindrer egget i å vokse. Sjansen for spontanabort øker med alder. Likeså kan forandringer i livmoren som myomer eller muskelknuter, svak eller kort livmorhals, kroniske sykdommer som diabetes og stoffskifteforandringer, koaguleringsforstyrrelser, fedme, røyking eller rus kunne ha innvirkning. Sannsynligheten for spontanabort øker dersom man har gjennomgått to eller flere spontanaborter tidligere.

Hva er symptomer på spontanabort?
Symptomer på spontanabort kan være blødninger, smerter i nedre del av magen, korsryggsmerter, utflod og klumper som kommer ut fra skjeden. Ved mistanke om spontanabort vil vanlige undersøkelser hos legen være blodprøver, underlivsundersøkelse eller ultralydundersøkelse.

Det finnes forskjellige typer spontanaborter som klassifiseres ut fra i hvilken grad fosteret støtes ut av livmoren. En «missed abortion» betyr at fosteret dør i livmoren, uten at det støtes ut. En delvis abort betyr at noe, men ikke alt vev støtes ut av livmoren, og en fullstendig abort betyr at alt vev er støtt ut av livmoren. I hvilken grad du trenger behandling ved en spontanabort vil variere, noe en lege vil vurdere og hjelpe deg med etter undersøkelse.

Hva skjer etter en spontanabort?
Etter en spontanabort er det vanlig å blø i flere uker og livmoren vil normalisere seg raskt. Du kan føle deg sliten og sårbar etter en spontanabort. Kroppen opplever endringer i hormonnivået når du går fra gravid til ikke gravid, og det kan påvirke følelsene dine og hvordan du har det.