Selvbestemt abort

For noen blir tiden etter en abort som forventet, mens for andre kan den bli veldig annerledes. Det er ikke uvanlig at det kan komme mange følelser samtidig som lettelse, sinne, anger, tristhet, usikkerhet og sorg. De kan komme med en gang eller etter lengre tid. Det er heller ikke uvanlig at det kan komme ulike følelser samtidig, noe som kan oppleves som forvirrende.


I Amathea erfarer vi at mange opplever det som godt og viktig å ha noen å prate med i etterkant for å få svar på spørsmål, sortere tanker og bearbeide opplevelsen. Det kan være til hjelp for å forstå sine egne reaksjoner eller følelser i ettertid som kan være viktig for bearbeidelse av opplevelsen og tiden fremover. 

Ønsker du en samtale med en nøytral fagperson kan du ta kontakt med Amathea, helsesykepleier, fastlege eller jordmor. For andre kan partner, venner eller familie være en god samtalepartner.

Det viktigste i samtalen hos oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg. Det skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt.

I samtalene hos oss er disse temaene ganske vanlig

  • Din opplevelse av aborten
  • Følelser som lettelse, sinne, skam, skyld og anger
  • Usikkerhet 
  • Opplevelse av tap 
  • Forhold til partner/barnefar  
  • Forhold til familie  
  • Din fysiske og psykiske helse  
  • Sosialt eller kulturelt press  
  • Din fremtid

På hjemmesiden vår her finner du en del informasjon, og du er velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea når du måtte trenge, vi hjelper deg!

Trenger du noen å snakke med?
I Amathea møter du helsepersonell med lang erfaring i samtaler etter abort. Vi er en nøytral helsetjeneste, har taushetsplikt og hjelper deg i din situasjon og med ditt valg. Du kan komme alene, sammen med partner eller den du er gravid med.

Alle våre tjenester er gratis. Vi tilbyr samtaler på norsk, engelsk og nordsamisk, for andre språk bestiller vi tolk. En samtale varer omtrent 1 time og du kan møte oss på video, telefon eller på ett av våre kontorer. Hvor mange samtaler du trenger er opp til deg, det avtaler vi sammen.