Aborta dahje ii aborta

Positiiva áhpehisvuođaiskkus sáhttá boktit olu iešguđetlágán dovdduid. Sáhtát oktanis dahje vaikko goas dovdat sihke ilu, eahpesihkarvuođa, eahpádusa, doaivaga ja fuolastuvvama. Lea maiddái dábálaš ahte dovddut rievddadit beaivvis beaivái.

Soaitá leat nu ahte it leat plánen šaddat áhpeheami, iskkusboađus lei áibbas vuordemeahttun, du eallindilli ii šaddan nu movt ledje jáhkkán dahje soaittát leat eahpesihkar movt dán dilis galggat dahkat? Dakkár dilálašvuođas lea dábálaš ahte badjánit hui olu gažaldagat, ja vástádusat leat unnán dahje eahpesealvvis. Seammás ferte mearridit galgá go loahpahit dahje ollašuhttit áhpehisvuođa.


Ii leat álo álki diehtit maid olmmoš dárbbaša. Soaitá leat nu ahte fertet dasttánaga dahkat juoidá diliin? Dahje soaittát dárbbašit čorget jurdagiid ja dovdduid ovdalgo mearridat maidege? Oallugat geat váldet oktavuođa Amatheain dárbbašit oažžut konkrehta gažaldagaide vástádusaid dahje dieđuid makkár molssaeavttuid gaskka válljet. Dakkár dilis lea mávssolaš oažžut veahki, ja beassat ságastit muhtumiin nu ahte lea diehttevaš válga maid dahká.

Deháleamos go deaivvadat minguin lea ahte oaččut áiggi ja vejolašvuođa muitalit mii dutnje lea mávssolaš. Dat galgá lea oadjebas báiki gos don beasat rahpasit hupmat earáid oaiváladdamiid haga.

Dárbbašat go don ságastit ovttainge?
 Amatheas deaivvadat dearvvašvuođabargiiguin geain lea guhkes hárjáneapmi ságastallat abortta válljema dege eret válljema birra. Mii leat bealátkeahtes dearvvašvuođabálvalus, mis lea jávohisgeasku ja mii veahkehit du dan dilis mas don leat ja dainna válggain maid leat dahkan. Don oaččut min lusa boahtit akto, guimmiin fárrolaga dahje suinna geainna don leat šaddan áhpeheapmin.

Visot min bálvalusat leat nuvttá. Mii fállat ságastallama dárogillii, sámegillii ja eŋgelasgillii, eará gielaide diŋgot dulkka. Ságastallan bistá sullii diimmu, ja mii sáhttit deaivvadit video dahje telefovnna bokte, dahje min kantuvrrain. Don mearridat ieš galle háve dárbbašat ságastallama, de soahpat dan ovttas.