Dárbbašat go beassat ságastit?

Amatheas lea mis guhkes hárjáneapmi ja gelbbolašvuohta ságastallat guimmiiguin sidjiide geat leat dahje leat leamaš áhpeheamit. Sihke de go fuomášuvvo, ovdalgo mearrida váldit abortta dahje ii, ja maŋŋel.

Muhtun bárastallá fásta ovttas suinna gii lea dahje lei áhpeheapme, muhtun fas ii. Muhtumiidda boahtá áhpehisvuohta áibbas vuorddekeahttá, ja nuppiide fas lei plánejuvvon. Vaikko dilit rievddadit olbmos olbmui, de sáhttá aŋkke leat dárbu beassat ságastit ja jearahit áššiid.


Min ságastallamiin lea fáddán dávjá: 

  • Du dilli dál
  • Maid galggan mun guoibmin dahkat?
  • Áhččivuohta
  • Mieleadnivuohta
  • Makkár rievttit leat mus?
  • Makkár šaddá mu boahtteáigi?
  • Movt de jus ean leat ovttaoaivilis?

Dárbbašat go don ságastit ovttainge?
Amatheas lea mis guhkes hárjáneapmi ja gelbbolašvuohta ságastallat guimmiiguin sidjiide geat leat dahje leat leamaš áhpeheamit.Mii leat bealátkeahtes dearvvašvuođabálvalus, mis lea jávohisgeasku ja mii veahkehit du dan dilis mas don leat ja dainna válggain maid leat dahkan. Don oaččut min lusa boahtit akto, guimmiin fárrolaga dahje suinna geainna don leat šaddan áhpeheapmin.

Visot min bálvalusat leat nuvttá. Mii fállat ságastallama dárogillii, sámegillii ja eŋgelasgillii, eará gielaide diŋgot dulkka. Ságastallan bistá sullii diimmu, ja mii sáhttit deaivvadit video dahje telefovnna bokte, dahje min kantuvrrain. Don mearridat ieš galle háve dárbbašat ságastallama, de soahpat dan ovttas.