P-loasttar

P-loasttar- Hormonealla prevenšuvdna mas lea sihke østrogena ja gestagena. P-loasttar lea 4,5 cm sturrosaš loasttar mii sisttisdoallá guokte hormona, østrogena ja gestagena. Dat doaibmá nu ahte hormonat darvánit liikái ja mannet varrii ja eastadit monneluovvaneami. Loastara sáhttá darvehit máŋgga sadjái gorudis, muhto ii čiččiide.


Vardin p-loastariin 
P-loasttar dagaha buori vardinkontrolla ja jámma vardimiid juohke 4.vahkku mat muittuhit mánnodávdda. Dan vardima badjel sáhtát njuiket jus háliidat.

Kilde: sex og samfunn