Amatheas fagdag 2024

Vi har gleden av å invitere til Amatheas fagdag 2024, som finner sted 29. mai fra kl. 09.00 til 15.00 på Deichman Bjørvika i Oslo. 

Dagen fylles med kunnskapsutveksling, inspirasjon og nettverksbygging. Det vil være et variert program knyttet til abortoppfølging.

Vi ser frem til en innholdsrik dag og håper at du har anledning til å delta. Spre gjerne ordet til andre som vil ha verdi av Amatheas fagdag. Meld deg på her.

Foreløpig program:
08.30–09.00: Kaffe og registrering

09.00–09.15: Velkommen

09.15–09.45: Abortvalgets etikk
◦ Gunhild Hugdal er en empirisk etiker som har forsket på valg, abort og reproduksjon. I doktoravhandlingen «The right choice and the free choice: An empirical ethical contribution to a Christian, feminist ethic of reproductive justice» ser hun på hvordan frihet og relasjonelle hensyn forhandles i en valgsituasjon.

09.45–10:30: Hvordan kan hjelpen tilpasses hver enkelt?
◦ Da Signe Veierud Busch var på ultralyd fikk hun vite at babyen i magen var svært syk og ikke ville kunne få et normalt liv. Plutselig måtte hun og mannen ta stilling til om barnet skulle få leve, eller om svangerskapet skulle avsluttes. Skulle de ta senabort? Signe er mor til fire barn, og lille Liv, som ikke fikk leve. Hvordan velger man liv eller død for sitt eget barn? Hvordan foregår en senabort og hvordan blir livet etterpå?

10.30–10.50: Pause

10.50–11.20: Hva forteller kvinner om abortoppfølging?
◦ June Holm og Vilde Bratland Hansen har skrevet boken «Avbrutt – fortellinger om abort» og har snakket med over 200 kvinner om deres aborter. Hva forteller kvinnene om informasjonen og oppfølgingen de har fått før, under og etter abort?

11.20–11.40: Individuelt tilpasset abortoppfølging
◦ Daglig leder og veiledere hos Amathea forteller hvordan de gir individuelt tilpasset abortoppfølging, og hva det betyr for kvinner og andre som går gjennom abort.

11.40–12.00: Gode eksempler
◦ Deling av god praksis og tiltak når det gjelder abortoppfølging og abortbehandling.

12.00–13.00: Lunsjpause
◦ Servering av lunsj.

13.00–13.45: Panelsamtale
◦ Politikere om informasjon, veiledning og oppfølging knyttet til abort.

13.45–14.00: Spørsmål og svar

14.00-14.45: Å bestemme over livet 
◦ Hege Duckert har skrevet bok om Katti Anker Møller (1868-1945), som var overklassedatteren og godseierfruen som ble utskjelt, latterliggjort og skandalisert for sin kamp for kvinners rett til prevensjon og abort, i tillegg til å gi barn retten til fars navn og arv. Bli bedre kjent med den medrivende historien til Katti i dette foredraget.

• 14.45-14:55: Katti Anker Møller-prisen 2024
◦ Katti Anker Møller-prisen er Amatheas hederspris! Prisen er oppkalt etter kvinnesaksforkjemper Katti Anker Møller, en av de aller viktigste kvinnene i norsk historie. Katti drev et utstrakt opplysningsarbeid og tok initiativ til en rekke sosialpolitiske reformer. Hun er særlig kjent for sin kamp for avkriminalisering av abort, prevensjon og seksualopplysning. Kunnskap og kompetanse må bevares og utvikles. Det er viktige bidrag i arbeidet med å redusere skam og stigma knyttet til abort. Amathea ønsker å anerkjenne noen som på fremragende måte har bidratt til å videreutvikle samfunnet innenfor abort med en hederspris.

Alle kan nominere personer, tjenester, organisasjoner eller grupper som de mener er prisen verdig. Send din nominasjon til post@amathea.no.

14.55-15.00: Avslutning

Arrangementet oppdateres fortløpende.
Følg med på Facebook-arrangementet her.
Meld deg på her.

Andre innlegg