Signe Veierud Busch om senabort

Da Signe Veierud Busch var på ultralyd fikk hun vite at babyen i magen var svært syk og ikke ville kunne få et normalt liv. Plutselig måtte hun og mannen ta stilling til om barnet skulle få leve, eller om svangerskapet skulle avsluttes. Skulle de ta senabort? Signe er mor til fire barn, og lille Liv, som ikke fikk leve. Hvordan velger man liv eller død for sitt eget barn? Hvordan foregår en senabort og hvordan blir livet etterpå?

Signe Veirud Busch har skrevet boken «Senabort – Den usynlige sorgen». Dette ønsker hun at alle skal vite om senabort:

1: Senabort er ikke et enkelt valg.
– Anerkjenn og vis forståelse for at situasjonen er vanskelig.

2: Mange kvinner opplever å være uforberedt på det de skal gjennom.
– Helsepersonell må bruke ord som er beskrivende og gir mening.

3: Mange opplever at de er til bry, og tenker at de ikke fortjener pleie.
– Helsepersonell må sørge for at kvinner behandles med omsorg.

4: Mange kvinner opplever gjennomføringen av senabort og håndteringen av fosteret som uverdig.
– Helsepersonell må snakke med kvinnen om hvordan hun ønsker at fosteret skal omtales og behandles.

5: Senaborten har kroppslige og hormonelle følger. Mange opplever psykiske reaksjoner.
– Helsepersonell må sørge for at kvinner er godt forberedt.

6: Før, under og etter senaborten kan det være vanskelig å vite hvilken oppfølging man trenger.
– Helsepersonell må sørge for at kvinner vet hvor de kan få hjelp.

Signe Veierud Busch holder innlegg under Amatheas fagdag 29. mai 2024 om hvordan hjelpen og oppfølgingen kan tilpasses hver enkelt kvinne som opplever abort. Påmelding til Amatheas fagdag her.

Del gjerne arrangementet med helsepersonell og andre som kan ha glede av Amatheas fagdag. Fagdagen er gratis og åpen for alle, men krever påmelding.

Andre innlegg