Vinner av Katti Anker Møller-prisen 2024

Vi ønsker å takke alle som deltok på Amatheas fagdag 2024! Katti Anker Møller-prisen 2024 ble tildelt June Holm og Vilde Bratland Hansen, for åpenhet og kunnskap gjennom boken «Avbrutt – fortellinger om abort».

Juryens begrunnelse:
For deres viktige bidrag til åpenhet rundt, kunnskap om og bevisstgjøring av kvinners rett til eget valg, samt forebygging av skam og ensomhet knyttet til abort gjennom arbeidet og formidlingen av boken “Avbrutt – fortellinger om abort”.

Dere har gjennomført en av Norges største innhentinger av kunnskap om erfaringer med abort, noe som har gitt kvinner en tydeligere stemme i samfunnet og bidratt til viktig kunnskap for fagmiljøer og ikke minst kvinnene selv. “Avbrutt” vil være en av de viktigste bøkene innen abort i lang tid fremover og sikrer at kvinners historier blir hørt og tatt på alvor også i fremtiden.

Fra venstre: Marthe Frigård Hansen, Lise Thorsø Mohr, Vilde Bratland Hansen, June Holm, Andrea Skaarer Kreutz og Marius Johansen.

De ti nominerte til Katti Anker Møller-prisen 2024:
– Cathrine Frost
– Elisabeth Holst / EllieK
– Hege Duckert
– Gynekologisk poliklinikk OUS
– June Holm og Vilde Bratland Hansen
– Signe Veierud Busch
– Stine Hartmann
– Stina Talling
– Tine Sande
– Tuva Fellman

Jurymedlemmer:
– Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF.

– Marius Johansen, Norsk forening for allmennmedisin, faggruppen Gynekologi. Stipendiat UiO, avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

– Marthe Frigård Hansen, representant for Jordmorforbundet NSF. Fagutviklingsjordmor, Kvinneklinikken SI, Lillehammer.

– Andrea Skaarer Kreutz, daglig leder i Amathea.

Vi ser frem til å gjenta tradisjonen neste år. Ta kontakt med oss på post@amathea.no om du ønsker at vi deltar på arrangement, samarbeidsmøte eller bidrar med faglig kunnskap. Se stream fra fagdagen her.