Parlamentarikere fra 112 land besøker Amathea

Onsdag 10. april skal over 170 parlamentarikere fra hele verden på ekskursjoner for å se hvordan Amathea og andre organisasjoner og institusjoner jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Dette bildet er fra konferansen i Ottawa, Canada i 2018. Konferansen i Oslo er den første som arrangeres etter Ottawa. Foto: Wellington Imagery EPF IPCI

På første dag av den store IPCI-konferansen, som finner sted i Oslo 10. – 12. april, skal Norge vise fram hvordan vi jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) på forskjellige arenaer i samfunnet. Det gjør vi ved at parlamentarikerne som kommer kan delta på fem forskjellige bussturer onsdag ettermiddag.

Alle land må finne fram til sine måter å implementere seksuell og reprodukt helse og rettigheter i samfunnet. Besøkene skal vise hva Norge gjør og hvorfor vi tenker at dette er viktige tema hos oss. Med å starte konferansen på denne måten, er det et håp om å forveksle inspirasjon, lære av hverandre og vise hva man har fått til på disse fagområdene.

De mer enn 170 parlamentarikerne blir busset rundt til forskjellige organisasjoner og institusjoner i Oslo: Universitetet i Oslo, Reform, landets eneste likestillingssenter for menn, ungdomsklinikken til Sex og samfunn, Stiftelsen Amathea, Samisk hus, samt HKS Oslo, et kommunalt lavterskeltilbud for seksualitet og kjønnsmangfoldige barn og unge. På alle stedene får de utenlandske parlamentarikerne god anledning til å samhandle, stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger.

Oversikt over de fem turene og adresse:

SRHR OG UNGDOM 
Ungdommen er vår fremtid. Det er viktig at de har tilgang til blant annet god seksualitetsundervising. Unge mennesker opplever imidlertid store forskjeller i kvaliteten på undervisningen og tilgang til SRHR-tjenester. Denne turen går til ungdomsklinikken til Sex og samfunn, en ungdomsklinikk for seksuell helse i Oslo og Amathea, en gratis helsetjeneste for alle som ønsker å snakke med noen om graviditet og abort. Adresse: Skippergata 17, Oslo

SRHR OG MENN 
Den norske regjeringen har nedsatt en kommisjon som skal se på menn og likestilling. Denne kommisjonen skal legge frem sin sluttrapport i slutten av april, men før det får delegatene vite mer om tankene bak rapporten og hvorfor regjeringen mente det er viktig med et blikk på menn og likestilling. Denne turen går til Reform, landets eneste likestillingssenter for menn, der daglig leder er et av medlemmene i Mannsutvalget. Adresse: Øvre Slottsgate 18-20, Oslo

SRHR, FORSKNING OG HØYERE UTDANNING 
Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol ønsker parlamentarikerne velkommen på Universitetet i Oslo, der både OsloMet og Universitetet i Oslo, samt non-profit selskapet Laerdal Global Health viser betydningen av hva forskning og høyere utdannelse har å si for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i samfunnet. Adresse: Harald Schjelderups hus, Auditoriet 4. Forskningsveien 3A, Oslo

SRHR OG URFOLK 
Samene er Norges urbefolkning, anerkjent av den norske stat, med eget parlament. Forskning viser at det er forskjell på den seksuelle helsen blant den samiske befolkningen og den norske befolkningen. Turen går til Samisk Hus i Oslo, der utfordringer og forsøk på å løse SRHR-utfordringer i Norges urbefolkning vil bli presentert. Adresse: Dronningens gate 8B, Oslo

SRHR og SKEIVE 
Arbeidsplanen som ble vedtatt i Kairo var nyskapende og fremtidsrettet, men den var også et resultat av sin tid. Denne turen tar sikte på å fordype seg i de uløste utfordringene innen SRHR, med særlig fokus på kjønnsmangfold og seksuelt mangfold. Turen går til HKS Oslo, et kommunalt lavterskeltilbud for seksualitet og kjønnsmangfoldige barn og unge. Adresse: Mailundveien 23, Oslo.

Om IPCI 2024 Oslo

I år er det 30 år siden den viktige Kairo-konferansen der seksuelle rettigheter og likestilling for alvor ble satt på agendaen. Før 1994 var diskusjonen preget av frykt for overbefolkning, men i Kairo satte man likestilling, helse og rettigheter i sentrum for befolkningspolitikken.

Stortinget er vertskap for en parlamentarikerkonferanse for å markere 30 års jubileet for Kairo-konferansen. Regjeringen ved Utenriksdepartementet og sivilt samfunn ved Sex og Politikk støtter helhjertet opp om konferansen i Oslo.

Andre innlegg