#Snakkomabort

En kampanje av Stiftelsen Amathea med emneknaggen #snakkomabort. Kampanjen er en oppfordring til å snakke mer om abort.

Emneknaggen samler et bibliotek med videoer, bilder og tekst. Hensikten er å samle historier, kunnskap og informasjon om abort, som bidrar til større åpenhet og mer forståelse knyttet til et tema som fortsatt er underkommunisert og tabubelagt.

Stiftelsen Amathea står bak kampanjen, men oppfordrer alle til å dele budskap og benytte seg av emneknaggen. 


Om kampanjen og emneknaggen
Selv om abort er en vanlig erfaring blant norske kvinner, opplever mange det utfordrende å snakke om abort og egne erfaringer. Skam, skyld og stigma er faktorer som kan gjøre det utfordrende å snakke om tematikken. Dette kan medføre begrensninger som går utover kvinners helse, relasjoner og tilgang på oppfølging, samt helsepersonells kunnskap om kvinners behov.

Det finnes foreløpig ingen kampanje som tar for seg viktigheten av å snakke om abort. Vi mener derfor at emneknaggen #snakkomabort vil vi bidra til større åpenhet, bedre kunnskap og mer forståelse.

Foreløpig er ingen innlegg publisert under #snakkomabort, og emneknaggen blir av den grunn helt ny og unik. #snakkomdet er derimot en populær emneknagg som brukes om flere tabubelagte temaer. Dette er en indikator på at det er behov og ønske om å belyse temaer som kan oppleves utfordrende å snakke om.

Amathea vil benytte seg av #snakkomabort på alle innlegg som vi publiserer på Instagram, men også på andre sosiale medier. Vi vil skape innhold hvor Amathea er avsenderen, samt oppfordre andre til å bruke hashtaggen ved brukergenerert innhold. En hashtag med en tydelig oppfordring kan gjøre det enklere å snakke om abort. Mange synes det er enklere å dele historier og erfaringer når det kan knagges til noe, det har vi sett under en rekke andre kampanjer og emneknagger.

Amathea er den eneste landsdekkende helsetjeneste som tilbyr oppfølging før, under og etter abort. Vi mener at flere bør høre om oss og benytte seg av våre tjenester. Kampanjen kan bidra til å nå bredere ut. En kampanje kan ikke løse et problem alene, men det kan være et viktig bidrag. Vi vil oppfordre samarbeidspartnere, sykehus, helsestasjoner og andre til å spre budskapet og samarbeide om innlegg.

Utførelse
Kampanjen består i hovedsak av en ny emneknagg, som oppfordrer til å snakke om abort. For å kickstarte kampanjen vil Amathea dele et videointervju med influenser Stina Talling. Vi skal også inkludere Amatheas ansatte, sykehuspersonell og aktuelle samarbeidspartnere.

Vi håper at kampanjen og emneknaggen vil leve videre i mange år.

Andre innlegg