Amathea gjestet NRK Nyhetsmorgen

Regjeringen vurderer å tilby alle gravide under 35 år NIPT-test. I den anledning gjestet Andrea Skaarer Kreutz, daglig leder i Amathea, NRK Nyhetsmorgen for å snakke om NIPT-test, graviditet og abort.

Blodprøven kan avdekke flere alvorlige sykdommer hos fosteret. I dag får alle over 35 år NIPT-test gratis. Nå ønsker regjeringen at flere får denne testen gjennom offentlige sykehus, mot betaling.

For de nybakte mødrene NRK traff, var testen viktig i starten av svangerskapet, siden det var en tid med bekymring og usikkerhet. Kvinnene som er med i nyhetsinnslaget, valgte å ta NIPT-test rundt uke 12.

– Det var rett og slett for å se om at alt var som det skulle. At ingen alvorlige sykdommer feilet fosteret, sier Ingrid Aam. Hun tok blodprøvetesten privat, siden hun var under 35 år. Det samme gjorde Erle Nygren, som sier at hun ønsket et friskt barn.

Sjansen er veldig liten for at man finner noe når man er under 35 år, sier politisk leder i jordmorforeningen Lena Henriksen. I høringsrunden får hun støtte fra Helsedirektoratet, Legeforeningen, organisasjoner og forbund. De er redd det kan oppleves som en prøve man må ta, når det offentlige tilbyr det.

NIPT-test og ultralyd viser om fosteret har kromosomfeil og alvorlige sykdom. Blodprøven ble godkjent for offentlige sykehus for to år siden. Antallet tester er firedoblet etter dette, viser tall fra Helsedirektoratet. Nå ønsker regjeringen at alle gravide, uansett hvor de bor, skal ha tilgang til prøven ved et sykehus i nærheten. De største helseforetakene er enig.

– Vi støtter dette forslaget og synes at det er urettferdig at alder avgjør muligheten til å få informasjonen, sier Synnøve Lian Johnsen, som er seksjonsoverlege i Helse Bergen.

Om alle gravide tok testen hvert år, ville 230 fått beskjed om at noe var galt, uten at det var det. Det viser tall fra rapporten som abortutvalget la frem før jul.

Amathea møter mange gravide og partnere som får et prøvesvar som de ikke er forberedt på. Reaksjonene er forskjellige fra person til person. En del kan opplever det som en krise, eller at de må ta et valg som de ikke vet hvordan de skal stille seg til. Flere par opplever også at det er vanskelig å snakke om situasjonen, hva de tenker og hva de vil.

Veiledere hos Amathea opplever at det er behov for å tenke godt gjennom avgjørelsen som skal tas.

Amathea er en nøytral helsetjeneste som vil hjelpe alle til å ta det valget som er riktigst for seg. NIPT-prøvesvaret kan gjøre at en situasjon blir helt annerledes enn man hadde sett for seg, og at man da må reorientere seg i valget.

En god del av samtalene Amathea har, handler om hva kvinner, partnere og par hadde sett for seg i livet. For en del er det også en familie de må ta hensyn til. Ofte handler samtalene om å godta eller akseptere at noe ble annerledes enn man hadde sett for seg. Det kan for noen være en krevende oppgave.

NIPT-testen kan gi usikkerhet rundt om svaret er 100 % sikkert. Det er rundt 0,25 % falske positive tester. Å tale å stå i den tiden hvor man ikke vet om prøvesvaret er riktig, er naturligvis utfordrende for mange. Amathea hjelper kvinner, partnere og par med å stå i usikkerheten, i de ukene man må vente på ta en test som kan supplere svaret.

Trenger du noen å snakke med?

Kontakt oss for timebestilling.
Alle våre tjenester er gratis.

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08:30-11:00 og kl. 12:00-16:00.
Tirsdag kl. 08:30-10:00 og kl. 14:00-16:00.

Andre innlegg