Forskningsprosjekt om menn og uplanlagt graviditet

Det er forsket lite på hvordan menn opplever å stå i en situasjon med uplanlagt graviditet. Det har stipendiat Hege Follestad ved NORD universitet tenkt å gjøre noe med.

Hege er nå i gang med et forskningsprosjekt som søker innsikt i menns erfaringer, holdninger og behov i en slik situasjon. Prosjektet er en praksisnær studie og hensikten er å utvikle mer og ny kunnskap om hvordan menn opplever å bli uplanlagt gravid med en kvinne, og hvordan helse – og sosialfaglig personell erfarer veiledningssamtaler med disse mennene.

Hege Follestad stipendiat ved NORD Universitet


Ved å utvikle kunnskap og forståelse av forhold som påvirker menns livskvalitet ved uplanlagt graviditet, muliggjøres møter med menn på deres premisser og helsetilbudet til menn, kvinner og par vil styrkes.

Resultatene fra studien skal publiseres som vitenskapelige artikler.

Hvis du nylig har blitt uplanlagt gravid med en kvinne og dere står i en beslutningsprosess, er du velkommen til å bidra inn i forskningsprosjektet. Ta kontakt med Hege Follestad ved NORD universitet på e-post: hege.s.follestad@nord.no eller 47802266.

Andre innlegg