Den glemte kvinnehelsedebatten

I partiprogrammer og høringssaker er tema som oppfølging, veiledning og rådgivning satt på agendaen og løftet frem. Men, debatten om hvordan dette løses i praksis er viet lite oppmerksomhet, det er den glemte kvinnehelsedebatten.

Under Arendalsuka 2022 inviterte vi et panel sammensatt av politikkere og fagfolk til debatt om kvinners behov for oppfølging i valget og tiden etter abort. «Hva skal til for å sikre et godt helsetilbud i praksis?»

Se opptaket av arrangementet her.

Onsdag 17.08: «Oppfølging før og etter abort»

Medvirkere:
Cecilie Myrseth, Politiker, Arbeiderpartiet
Lisa Marie Ness Klungland, Politiker, Senterpartiet
Andreas Sjalg Unneland, Politiker, Sosialistisk Venstreparti
Sandra Bruflot, Politiker, Høyre
Seher Aydar, Politiker, Rødt
Tone Foss Aspevold, Debattleder, Agenda Rådgivning
Andrea Skaarer Kreutz, Daglig leder, Stiftelsen Amathea

Andre innlegg