Hva trenger kvinner av oppfølging etter abort?

Amathea arrangerte fagdagen 6.mai 2022 «Hva trenger kvinner av oppfølging etter abort?». Nå finner du opptaket av denne dagen her med deling av kunnskap, forskning og panelsamtale med fagpersoner og politikere.

Fagdag 6. mai: «Hva trenger kvinner av oppfølging etter abort?»

Programmet for dagen:
09:00 – Velkommen v/ daglig leder Andrea Skaarer Kreutz
09:05 – Min historie v/ Line Berteussen
09:20 – Amathea; våre erfaringer om kvinners behov og faglig tilnærming v/ Anne-Margrethe Knudsen og Emma Sibilo
09:45 – Presentasjon av forskningsprosjektet «Med rett til å sørge?»
v/ Hege Follestad, Dr. gradsstipendiat ved Nord universitetet og Line Christoffersen, dosent ved Fakultetet for samfunnsvitenskap ved Oslo Met
10:15 – Eksistensiell helse og abort
v/ psykologspesialist Gry Stålsett ved Modum Bad / 1. amenuensis MF Vitenskapelig høyskole
10:45 – Pause
11:00 – Dagens situasjon v/ daglig leder Andrea Skaarer Kreutz
11:10-12:00 – Panelsamtale «Hva trenger kvinner av oppfølging etter abort og hvordan sikre dette i praksis?»
Moderator Tone Foss Aspevoll

Paneldeltagere:
• Cecilie Myrseth (Ap). Helse- og omsorgskomiteen
• Marian Hussein (SV), Helse- og omsorgskomiteen
• Thorbjørn Steen Brook, fødselslege og gynekolog OUS
• Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening
• Line Berteussen, kvinne med egenerfaring
• Kari Løvendahl Mogstad, fastlege og leder i Faggruppen for svangerskap og barns helse i Norsk forening for allmennmedisin

\


Andre innlegg