Kuttet med 25%: Nå rammes kvinnehelsen

Stiftelsen Amathea har ingen annen mulighet enn å avvikle seks kontorer og redusere med 4,5 årsverk i 2023. Dette skjer som en konsekvens av kuttet i bevilgningene over statsbudsjettet på 6 mill. kroner i inneværende år.


Kuttet på 6 millioner kroner utgjør 25 prosent av Amatheas budsjett. Styret tok den krevende beslutningen i et ekstraordinært styremøte 25. januar for å sikre forsvarlig og bærekraftig drift fremover.

«Vi har snudd alle steiner og skulle ønske det var mulig å presentere en annen løsning for de ansatte, og for kvinner og par i en sårbar og krevende livssituasjon» sa styreleder Grete Herlofson under fellesmøtet for ansatte fredag 27.01.

Etter at forslaget til statsbudsjettet ble lagt frem i høst, der kuttet for første gang ble gjort kjent for Amathea, har Stiftelsen jobbet intenst med å synliggjøre konsekvensene og oppnå politisk gehør med mål om å reversere kuttet. Det er svært beklagelig at forslaget til kutt ble endelig vedtatt i Statsbudsjetter for 2023, og nå rammer det tilbudet.

«Konsekvensene av færre kontorer og årsverk vil være at færre kvinner og par som trenger oppfølging før og etter abort har et kontor i nærheten som de kan komme til. Det vil også kunne påvirke mange av de lokale samarbeidene Stiftelsen har med helsetjenestene på stedene hvor kontorer nå avvikles», sier Skaarer Kreutz.

Tjenester som undervisning og helsetilbud innen kvinnehelse, seksuell helse og prevensjon til jenter og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, samarbeid med asylmottak, flyktningetjenester, voksenopplæringer og Sanitetskvinnene vil bli rammet av kuttet.

Amathea vil likevel tilstrebe å være en viktig landsdekkende helsetjeneste for alle før og etter abort med unik kompetanse. Gjennom samtaler på telefon, video og chat vil Amathea være tilgjengelig for de som har behov for stiftelsens tjenester.

«Det er svært uheldig at nok et kutt har en særlig konsekvens for kvinnehelsetilbud, for kvinner og par i en svært sårbar situasjon» uttaler Andrea Skaarer Kreutz, daglig leder i Stiftelsen Amathea.

Andre innlegg