Hils på Erika

Erika er gjennom NOREC ansatt av Stiftelsen Amathea og Y-Global til et ettårig prosjekt i organisasjon YWCA Kenya. Der jobber hun som rådgiver innen bærekraft og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi har tatt en prat med Erika for å høre om hvordan den nye hverdagen i Kenya er.

Utvekslingsdeltakere 2022-2023. Bilde lånt av: KFUK KFUM Global


YWCA Kenya er den eldste kvinneorganisasjonen i Kenya og har flere avdelinger rundt om i landet. Jeg jobber i en by som heter Kisumu, som er Kenyas tredje største by. YWCA Kisumu har tre hovedfokusområder som er SRHR, klimaforandringer og forebygging av voldelig ekstremisme.

«Noe som var en stor utfordring i begynnelsen av oppholdet, var at selv om arbeidsspråket er engelsk, så blir det snakket mye på swahili i møtene. Jeg kunne litt swahili fra da jeg bodde i Tanzania, men måtte likevel tilpasse meg måten de snakker språket i Kenya og ha en del swahilitimer før jeg kunne skjønne mye av det som ble sagt.

En annen utfordring var selvsagt det å komme til en ny plass som den eneste fra utlandet, og det å komme til en relativt annerledes kultur. Heldigvis er folk veldig åpne og hyggelige, noe som gjorde det lettere å bli integrert og få venner»


Klimaforandringene er ganske synlige i Kisumu med tanke på både tørke og flom, så er det største fokuset til organisasjonen sitt klimaprogram er å tilpasse samfunnet til de forandringene som allerede skjer. Under programmet som jobber med forebygging av voldelig ekstremisme, har fokuset dette året vært å opprettholde fred rundt presidentvalget. Kisumu har tidligere vært et ‘hotspot’ for uroligheter rundt valg av ny president, men på grunn av mange fredsbevarende tiltak av organisasjonene i byen, gikk årets valg veldig fredelig for seg.

Ulike aktører i Kisumu fremviser fredsbevarende tiltak som blir gjort i fylket for å unngå voldelig eksremisme


Arbeidet jeg gjør, overlapper ofte alle de tre fokusområdene selv om jeg fokuserer mest på SRHR. SRHR er et veldig bredt tema og handler blant annet om retten til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet, tilgang til prevensjon og tilgang til kunnskap som gjør at man kan ta informerte beslutninger og unngå uplanlagte, tidlige graviditeter og seksuelle overførbare sykdommer. I en bredere forstand handler det også om å kunne ha en inntekt som gjør at man kan ta vare på seg selv og å kunne håndtere utfordringer i samfunnet.

«Grunnen til at jeg valgte å søke meg til denne stillingen var at den er relevant til arbeidserfaringen og utdanningen min innen utviklingsøkonomi, internasjonalt samarbeid og utviklingsstudier, og fordi jeg har et hjerte for Øst-Afrika etter å ha bodd i både Kenya og Tanzania tidligere»


Oppgavene mine kan være alt fra å ha seksualundervisning til å delta på interreligiøse fredsdialoger, utføre datainnsamling og behovsanalyse, utvikle ressursmateriale, holde forum, planlegge forskjellige kampanjer, arrangere undervisning, og møte med forskjellige aktører. Rapportering, evaluering og komme opp med nye aktiviteter er også noe som tar mye av tiden. 

Forum om kjønnsbasert vold i Kisumu.


Vi ønsker Erika lykke til videre med det viktige arbeid!
Følg årets utvekslingsdeltakere på Instagram; @srhrexchange

Andre innlegg